Bezpieczeństwo i higiena pracy – przepisy

Przy wykonywaniu omówionych czynności należy przestrzegać poniższych zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

– 1. Na stanowisku roboczym powinny się znajdować tylko narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, rozłożone w odpowiednim porządku – co ułatwia pracę i zwiększa jej bezpieczeństwo.

– 2. Do wykonywania poszczególnych operacji nie wolno używać narzędzi uszkodzonych.

– 3. Przed przystąpieniem do obróbki obrabiany przedmiot musi być dobrze zamocowany, tak aby nie mógł on ulegać żadnym przesunięciom.

– 4. W razie używania narzędzi o napędzie elektrycznym, przed ich uruchomieniem, należy sprawdzić, czy są właściwie uziemione.

– 5. Powstałych odpadów w czasie obróbki (opiłków, wiórów itp.) nie wolno usuwać z powierzchni obrabianej, imadła, blatu stołu — gołą dłonią, palcami lub przez wydmuchiwanie. Należy je usuwać specjalną szczotką włosianą lub w ostateczności zgarniać szmatą.

– Przepisy szczegółowe

– 1. Przy trasowaniu (a szczególnie przestrzenym) należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ostre końce rysików. Nie należy także opierać się o zimne płyty traserskie, gdyż jest to przyczyną chorób reumatycznych.

– 2. Przy cięciu piłką ręczną brzeszczot powinien być dobrze naciągnięty, co zabezpiecza przed jego pęknięciem podczas cięcia (szczególnie rur).

– 3. Przy przecinaniu rur żeliwnych przecinakiem należy zabezpieczyć oczy przed odpryskami (okulary ochronne), jak również zakładać ochraniacz na przecinak, chroniąc w ten sposób przed stłuczeniem dłoń przytrzymującą.

– 4. Przecinany nożycami ręcznymi materiał (powstają ostre końce) należy trzymać dłonią w rękawicy brezentowej zachowując odpowiednią ostrożność w czasie pracy.

– 5. Przy piłowaniu należy zwracać uwagę, aby palce lewej ręki nie zachodziły poza dolne krawędzie pilnika może to prowadzić do skaleczenia ręki o krawędzie obrabianego przedmiotu.

– 6. Podczas nitowania na gorąco należy pamiętać o wysokiej temperaturze nita, a przy ścinaniu łbów uważać, aby nie zranić kogoś z otoczenia.

– 7. Przy lutowaniu używanie kwasów wymaga wielkiej ostrożności, gdyż działają żrąco na skórę, a odpryski stanowią zagrożenie dla oczu. Pracę należy wykonywać w rękawicach gumowych, w fartuchu i okularach ochronnych.

Leave a Reply