Wykonywanie sieci miejskiej

Miejską sieć gazu wykonuje się z rur stalowych bez szwu lub ze szwem spawanym elektrycznie. Wyjątkowo, jeżeli grunty są bardzo kwaśne, zezwala się na użycie do budowy gazociągu niskiego ciśnienia rur żeliwnych kielichowych. Wykonane próby użycia do budowy gazociągów rur z tworzyw sztucznych (polietylen dużej gęstości) dały wyniki technicznie pozytywne, lecz okazały się nieopłacalne.

Rury stalowe w zakładzie produkcyjnym izoluje się od zewnątrz w celu ochrony przed korozją. Do izolacji używa się asfaltu i taśmy z welonu szklanego przesycanej asfaltem. Wykonaną izolację maluje się mlekiem wapiennym w celu ochrony przed nasłonecznieniem i w celu łatwiejszego wykrywania uszkodzeń powstałych w czasie transportu, układania itp. Obecnie coraz częściej na rurę nakłada się izolacyjną warstwę ochronną z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, np. żółtym, również w celu łatwiejszego wykrywania jej uszkodzeń.

Gazociągi, zwłaszcza biegnące przez tereny nie zabudowane, chroni się dodatkowo przed korozją gruntową za pomocą ochrony katodowej, podłączając gazociągi do katody (bieguna ujemnego) prądu stałego i przyłączając anodę do zakopanych w ziemi kawałków szyn lub rur stalowych, które ulegają korozji wysyłając swe dodatnio naładowane jony żelaza w kierunku gazociągu, który jest w ten sposób chroniony przed korozją. Przy dużym zagęszczeniu różnych przewodów podziemnych pod ulicami miast metody tej się nie stosuje.

Roboty ziemne przy układaniu gazociągów wykonuje się podobnie jak znane nam roboty ziemne przy układaniu wodociągów lub kanalizacji. W odniesieniu do gazociągów wykopy są płytsze, a ich wykonanie łatwiejsze, lecz troska o bezpieczeństwo robotników, przechodniów i pojazdów nie może być osłabiona. Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu prac w bliskości kabli elektrycznych i telefonicznych roboty te powinno się wykonywać za zgodą i pod nadzorem właściwego zakładu. Kable przechodzące przez wykop należy zawsze zabezpieczyć przez podwieszenie do deski minimum 20 cm szerokości i grubości 25 mm.

Leave a Reply