Działki wypełnione siatkami metalowymi

Działki mogą być również wypełnione siatkami metalowymi lub wiórami metalowymi, W celu zwiększenia sprawności filtru działki takie zanurza się w oleju mineralnym, a.,po wyjęciu i od- cieknięciu nadmiaru oleju wstawia się do ramy filtru. Po pewnym czasie pracy działki należy przemyć w' gorącym roztworze sody, po czym ponownie nawilżyć olejem. Filtry ustawia się w takim położeniu, żeby działki można było wyjmować od strony dopływu zapylonego powietrza.

Działki wypełnione siatkami metalowymi stawiają stosunkowo duży opór przepływającemu powietrzu. Wady tej nie mają działki wypełnione bezładnie nasypanymi odcinkami cienkich rurek (średnicy 8-r- 25 mm) o długości równej średnicy. Rurki te noszą nazwę pierścieni Raschi- ga. Powietrze przepływające przez warstwę pierścieni Raschi- ga musi wielokrotnie zmieniać swój kierunek, przy czym cząstki kurzu pod wpływem bezwładności przylepiają się do zwilżonych olejem powierzchni rurek. Pierścienie Raschiga najczęściej wykonuje się z porcelitu. Sprawność tego typu filtrów dochodzi do 95%. Wadą filtrów działkowych olejowych jest uciążliwa obsługa. Znacznie prostsza jest obsługa filtrów ole- powych mechanicznych. W filtrze takim warstwa filtrująca jest ruchoma. Może nią być ruchoma taśma składająca się z płytek siatkowych, zamocowanych obrotowo do łańcuchów Galla, które otrzymują napęd mechaniczny poprzez koła zębate. W dolnej części filtru mieści się zbiornik oleju, w którym taśma oczyszcza się z zużytego oleju i napełnia świeżym. Zbierający się w zbiorniku szlam należy usuwać 1 lub 2 razy w miesiącu. Olej wymienia się 1-P3 razy w roku. Filtr olejowy ruchomy przedstawia rys. 26-11.

Innym, rozpowszechniającym się rodzajem filtru mechanicznego jest filtr taśmowy suchy, w którym warstwę filtrującą odwi- janą z jednego bębna i nawijaną mechanicznie na drugi bęben tworzą maty z włókien sztucznych, np. z tkaniny filtrex. Filtr ten przedstawia rys. 26-12.

Leave a Reply