Instalacja parowa

Instalacje parowe działają bez zakłóceń i hałasów tylko wówczas, jeżeli można prawidłowo odwodnić wszystkie części przewodów prowadzące parę i jeżeli skroplmy mogą z łatwością spłynąć do kotła lub zbiornika skroplin. Dla spełnienia tego warunku przewody skroplin powinny mieć dostatecznie duże średnice oraz być prawidłowo napowietrzane lub odpowietrzane rys. 24-15.

Instalacja parowa działa równomiernie tylko wówczas, jeżeli z całej instalacji można szybko usunąć powietrze i jeżeli skroplmy nie ulegają nigdzie spiętrzeniu wskutek dużego napływu. W ten sposób, w jaki przeprowadza się odpowietrzenie, powinno odbywać się napowietrzanie grzejników. Jeżeli urządzenia do odprowadzania skroplin (odwadniacze syfonowe i pływakowe) odcinają grzejniki od otwartego przewodu skroplin, wtedy między powierzchnię grzejną (grzejnik lub inny odbiornik pary) a odwad- niacz trzeba wmontować samoczynny odpowietrznik i napowietrz- nik, jak to przedstawiono na rys. 24-15. Bez odpowietrznika za- mkniętego w odbiorniku powietrze uniemożliwiałoby wypełnienie odbiornika parą i powodowałoby spadek wydajności grzejnej (cieplnej).

Dla poprawnego odpowietrzenia urządzeń należy zawsze przewidzieć odpowietrzenie przewodów skroplin w pobliżu źródła pary oraz na końcówkach tych przewodów w wypadku znacznej ich rozciągłości. Szczególną uwagę zwrócić należy na dobre odpowietrzenie dużych odbiorników pary (nagrzewnice, kotły warzelne, maszyny pralnicze itp.).

Leave a Reply