Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – rozwinięcie

Podczas konserwacji instalacji kanalizacyjnej w miarę potrzeb należy przeprowadzać oczyszczanie wpustów, osadników deszczowych oraz syfonów przy przyborach sanitarnych. Te ostatnie czyści się przez odkręcenie korka w dolnej części syfonu i prze- pchanie go miękkim drutem. Rozbieralne syfony butelkowe oczyszcza się przez odkręcenie dolnej części, zwanej osadnikiem, i usunięcie znajdujących się tam zanieczyszczeń. W razie stwierdzenia niedrożności przewodu odpływowego należy próbować przepchać go grubym, ale giętkim drutem (bądź specjalną sprężyną) wprowadzonym do przewodu poprzez najbliższy otwór rewizyjny lub podejście. Jeżeli tego typu zabiegi nie dają pożądanego rezultatu, należy orientacyjnie określić miejsce, w którym nastąpiło zapchanie i dany odcinek przewodu zdemontować.

Po usunięciu przyczyn niedrożności przewodu wstawia się nowy odcinek. Należy podkreślić, że w każdym wypadku, zwłaszcza na przewodach prowadzonych pod ziemią, jest to zabieg bardzo kłopotliwy i kosztowny należy więc uczynić wszystko, aby do takich sytuacji nie dopuścić. Można tego uniknąć, jeżeli użytkownicy przestrzegają zasady, że kanalizacja służy tylko do odprowadzania ciekłych zanieczyszczeń i nie wrzucają do przyborów sanitarnych śmieci, popiołu czy innych odpadków. Konserwacja odtłuszczaczy polega na okresowym usuwaniu zebranych tłuszczów.

Leave a Reply