Instalacje zraszaczowe

Hys. 11-41. Suchy pion hydrantowy o) w przekroju budynku, b) szczegół obudowy nasady 1 – nasada wlotowa 110, 2 – odwodnianie, 3 – iawOr zwrotny, 4 – rura pozioma, 3 – rura wznośna, # – zawory hydrantowe, 7 – odpowietrzenie, i – wnęka terenem. Suche piony, których liczba powinna odpowiadać liczbie wewnętrznych klatek schodowych, nie mają stałego połączenia z siecią wodociągową, a zawory hydrantowe nie są wyposażone w węże i prądnice (przywozi je straż pożarna). Woda do tych pionów w razie pożaru wtłaczana jest przez motopompy strażackie.

Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe działające automatycznie stosuje się jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynkach przeznaczenia specjalnego (np. magazynu) lub o dużym zagrożeniu ogniowym.

Instalacja tryskaczowa (rys. 11-42) składa się z umieszczonych pod stropem przewodów zaopatrzonych w try- skacze, zaworu kontrolno-alarmowego i urządzeń zasilających przewody wodą o odpowiednim ciśnieniu. Tryskacze (rys. 11-43) otwierają się samoczynnie pod wpływem wzrostu temperatury otoczenia, dzięki zastosowaniu w nich zamka wykonanego z materiału łatwo topliwego. Kiedy temperatura otoczenia wzrośnie powyżej 70°C zamek ulega stopieniu otwierając równocześnie przepływ wody. W momencie otwarcia choćby jednego tryskacza automatycznie uruchamia się zawór kontrolno-alarmowy i włącza sygnał alarmowy.

Tryskacze montuje się na przewodach w równych odstępach co 2,5 lub 3,0 m, w odległości 1,2 m od ścian drewnianych, 1,5 m murowanych i 0,6 m od slupów, belek i ścian konstrukcyjnych budynku oraz 8-1-25 cm od sufitu.

Instalacje zraszaczowe nazywane często dren- czerowymi są wyposażone w zraszacze (rys. 11-44) różniące się tym od tryskaczy, że są stale otwarte, gdyż nie mają grzybków i zamków. W konsekwencji braku tych zamknięć instalacja zraszaczowa nie może być wypełniona wodą. Instalacje te można uruchamiać ręcznie (od wewnątrz i zewnątrz budynku) lub automatycznie. Automatyczne uruchamianie dopływu wody do przewodów uzyskuje się dzięki działaniu pobudzaczy reagujących na wzrost temperatury.

Instalację zraszaczową wykonuje się według takich samych zasad jak tryskaczową, z tą różnicą, że stosowana odległość między zraszaczami wynosi 0,8–2,5 m.

Leave a Reply