Jakość wody do picia i na potrzeby gospodarcze cz. II

Co do ostatniego z przytoczonych warunków szczegółowych warto dodać, że wodę czerpaną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność państwa, zawierającą mniej fluorków niż 0,5 mg/dm3, należy fluorkować zgodnie z warunkami, które określa państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Woda pod względem bakteriologicznym powinna spełniać następujące warunki:

– po uzdatnieniu i dezynfekcji – w 100 cm3 wody nie może być ani jednej bakterii grupy coli (czytaj koli) typu fekalnego, a wskaźnik coli lub najbardziej prawdopobna liczba (NPL) bakterii grupy coli w 100 cm3 wody nie może przekraczać 1,

– nie dezynfekowana – w 100 cm3 wody nie może być ani jednej bakterii grupy coli typu fekalnego, a wskaźnik coli lub najbardziej prawdopodobna liczba (NPL) bakterii grupy coli w 100 cm3 wody nie może przekraczać 2,

– z urządzeń wodnych na potrzeby własne gospodarstw domowych – wskaźnik coli lub najbardziej prawdopodobna liczba (NPL) bakterii grupy coli w 100 cm3 wody nie może przekraczać 10.

Stałą kontrolę jakości wody, ze wszystkich czynnych urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze, sprawują organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>