Konieczność okresowego oczyszczania syfonu

Przejście przez przeszkodę terenową (np. nasyp) bez zmiany poziomu dna kanału nazywamy przepustem. Takie samo przejście np. pod torami kolei, z miejscowym obniżeniem dna kanału, nazywamy syfonem.

Z uwagi na konieczność okresowego oczyszczania syfonu wykonuje się go najczęściej jak dwuprzewodowy. Przejścia pod przeszkodami wykonuje się z rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych przejmujących obciążenia zewnętrzne. Z obu stron przejścia umieszcza się zawsze studzienki rewizyjne.

W kanalizacji ogólnospławnej spotyka się urządzenie zwane przelewem burzowym (rys. 15-11.) W okresie deszczów burzowych woda wypełniająca kanał uliczny przelewa się przez krawędź przelewu bocznego do burzowca, który odprowadza najkrótszą drogą do rzeki stosunkowo najczystsze (bo z górnej części kanału) i bardzo rozcieńczone ścieki z pominięciem oczyszczalni.

Wyloty kanałów do wód powierzchniowych powinny zapewnić dobre wymieszanie ścieków z wodą odbiornika. Najlepsze są wysunięte w głąb rzeki wyloty denne. Często jednak, z uwagi na mniejsze koszty, wykonuje się wyloty brzegowe. Wyloty powinny mieć zamknięcia zabezpieczające kanały przed wtargnięciem do nich wód powodziowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>