Kotły grzewcze na paliwo ciekłe

Kotły ogrzewania centralnego na paliwo ciekle można stosować w kotłowniach zasilających obiekty czynne sezonowe lub obiekty turystyczne, obiekty -w rejonach o szczególnych wymaganiach czystości powietrza (np. uzdrowiska), w kotłowniach szczytowych i przenośnych.

Charakterystykę kotłów na pali- RGaz21″5′ K°Ci0ł typa Jubam wo ciekłe podano w tabeli 21-4. i – zawór elektromagnetyczny, Jednym z głównych elementów i – zawór ręcznej regulacji, 3- kotła na paliwo ciekłe jest palnik. zawór pneumatyczny, i – termo- ,TT , . , . , . ,

Etat, 5 wodowskaz (dia kotłów w kraju obecnie produkuje się pal- parowych) niki Super Gnom – RO-PA rys. 21-6). Palnik jest sterowany za pomocą fotoautomatu urządzenie to zabezpiecza również palnik przed zanikiem płomienia. Palnik samodzielnie dozuje określoną ilość paliwa – oleju napędowego. Charakterystykę niektórych palników typu Super Gnom RO- -PA podano w tabeli 21-5.

Sprawność kotłów określa się stosunkiem odprowadzonego ciepła, zawartego w wodzie lub parze, do ilości ciepła doprowadzonej do kotła w paliwie.

Sprawność osiągalna kotłów ogrzewania centralnego wynosi 75-89%. Cieplna energia użyteczna jest mniejsza od energii włożonej,» tzn. powstają straty podczas wytwarzania energii cieplnej. Do najważniejszych strat zalicza się:

– straty kominowe (ciepło ulatnia się przez komin – nieużytecznie),

niezupełne spalanie paliwa (cząsteczki paliwa nie są spalane, ulatniają się przez komin bądź opadają do popielnika),

– wypromieniowanie (ciepło wypromieniowuje przez ścianki kotła do otoczenia).

Leave a Reply