Maszyny do dęcia rur – dalszy opis

Rurę przeznaczoną do przecięcia układa się na rolkach podtrzymujących oraz w okularach ustawionych w takiej odległości, aby końce rur nie zwisały. Zwisające końce rur podczas jej obracania się mogą spowodować uszkodzenie tarczy tnącej, a nawet mogą być przyczyną wypadków przy pracy. Oś rury powinna być prostopadła do tarczy tnącej, a miejsce przecinania na rurze należy pokryć smarem. W chwili gdy tarcza tnąca dotyka przecinanej rury, dźwignia dociskowa powinna znajdować się pod kątem 30° do poziomu. Zapewnia to potrzebny do przecięcia rury przesuw tarczy tnącej. Silnik elektryczny nadaje tarczy ruch obrotowy. Tarcza jest dociskana do rury dźwignią tak długo, aż rura zostanie przecięta.

Podczas przecinania rury tarcza tnąca powoduje zniekształcenie przekroju rury, co znacznie utrudnia wykonanie na niej gwintu. Jeżeli tarcza tnąca jest stępiona, to może nastąpić także rozluźnienie szwu rury. W związku z tym zachodzi konieczność usunięcia nadmiaru materiału z wnętrza rury za pomocą freza stożkowego odpowiedniej średnicy. Nadmiar materiału z zewnątrz rury usuwa się pilnikiem lub tarczą szlifierską. Frezowanie ręczne jest niebezpieczne dla robotników i dlatego do frezowania stosuje się specjalne przyrządy montowane w obrotowym uchwycie do gwintowania.

– wszystkie części pracujące maszyny były dokładnie i często smarowane,

– wszystkie nakrętki i śruby były dokręcone w zaciskach przewodów elektrycznych i uziemienia,

– przecinaną rurę podtrzymywać specjalnymi uchwytami zwanymi okularami,

– nie przecinać rur wygiętych i pokrzywionych,

– nie przecinać rur trzymanych w ręku,

– do pracy zakładać okulary ochronne,

– odpady z przecinarki wrzucać do specjalnych pojemników.

W zakładach prefabrykacji stosuje się również między innymi wysokosprawne i ekonomiczne przecinarki ścierne (rys, 6-4). Głównym elementem przecinarki ściernej jest obracająca się z dużą prędkością (około 3000 obr/min), tarcza ścierna grubości ok. 3 mm i średnicy ok. 300 mm. Tarcza jest wykonana z miękkiego spoiwa i materiału ściernego z ziarn twardych.

Leave a Reply