Maszyny do gwintowania rur

Gwintowanie rur jest jedną z najbardziej pracochłonnych czynności w ich obróbce. Stosowaną w kraju maszyną do gwintowania jest gwinciarka, w której ruch obrotowy wykonuje rura, a głowica z narzynkami pozostaje nieruchoma (rys. 6-5). Jako głowicę zastosowano tu ręczną gwintownicę z narzynkami promieniowymi. Gwinciarka ta służy do gwintowania rur o średnicy 10–65 mm. Maszyna ma silnik mocy 2,2 kW.

W zakładach prefabry- kacji również często stosuje się gwinciarki typu GW2 (rys. 6-6). W maszynach tych rura gwintowana jest zamocowana nieruchomo w uchwycie, natomiast obraca się głowica z narzynkami. Umożliwia to gwintowanie rur uprzednio wygiętych i ukształtowanych, a także czyni pracę przy gwintowaniu bezpieczniejszą i łatwiejszą. Gwinciarka typu GW2 służy do gwintowania rur średnicy 15-50 mm. Jej mechanizm napędowy składa się z silnika elektrycznego oraz przekładni pasowych i zębatych. W czasie gwintowania silnik napędza wrzeciono, które wraz z głowicą nakręca się na rurę gwintowaną. Po dojściu do końca gwintu znajdujące się w głowicy noże rozsuwają się samoczynnie przerywając gwintowanie. Dźwignią odsuwa się ręcznie wrzeciono wraz z głowicą do położenia, w którym wystający z obu stron głowicy sworzeń uderzy o korpus napędu gwinciarki. W tym czasie noże samoczynnie powracają do poprzedniego położenia i można rozpoczynać gwintowanie następnej rury.

Przed przystąpieniem do gwintowania zawsze sprawdza się, czy głowica znajduje się w położeniu współosiowym z uchwytem rurowym. Gwinciarka powinna być właściwie konserwowana – codziennie należy uzupełniać smar w smarownicach oraz sprawdzać stan oleju w komorze zmiany biegów. Po każdym dniu pracy należy sprawdzać stan narzynek w głowicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>