Metale nieżelazne – dalszy opis

Cyna (Sn) jest metalem barwy srebrzystobiałej o lekkim niebieskawym odcieniu. Gęstość cyny wynosi 7,3 g/cm3, a temperatura topnienia 232°C. Charakteryzuje się budową krystaliczną, jest miękka, bardzo plastyczna i odporna na działanie czynników atmosferycznych. Wytrzymałość na rozciąganie wynosi 204-30 MPa. Cyna stanowi składnik wielu stopów stosowanych w technice (brązu, spiżów, stopów lutowniczych, łożyskowych itp.) oraz jest używana do bielenia, fj. powlekania ochronnego, przedmiotów stalowych, mosiężnych, miedzianych itp.

Aluminium (Al) jest metalem o barwie srebrzystobiałej. Jego gęstość wynosi 2,7 g/cm3, a temperatura topnienia 660°C. Aluminium zalicza się do metali lekkich. Charakteryzuje się odpornością na wpływy atmosferyczne, działanie słabych kwasów, dużą przewodnością elektryczną i cieplną oraz jest kowalne, cią- gliwe i daje się odlewać. Wytrzymałość na rozciąganie aluminium lanego wynosi 904-120 MPa, kutego i żarzonego 704-110 MPa, a walcowanego 80-4-140 MPa. Aluminium stosuje się w przemyśle elektrotechnicznym na przewody, spożywczym jako folię aluminiową, do produkcji naczyń kuchennych i wytwarzania stopów.

Ołów (Pb) jest metalem o barwie szarej. Jego gęstość wynosi 11,4 g/cm3, a temperatura topnienia 327°C. Zalicza się go do metali ciężkich i łatwo topliwych. Ołów daje się łatwo walcować i kuć na cienkie blachy, folie i rury. Charakteryzuje się małą wytrzymałością na rozciąganie i dużą odpornością na działanie kwasu azotowego. Daje się dobrze spawać i lutować. W technice rozróżnia się ołów miękki o zawartości 99,5% czystego ołowiu i ołów twardy zawierający do 10% antymonu.

W robotach instalacyjnych ołów stosuje się do uszczelniania połączeń kielichowych: w postaci minii ołowianej w roztworze pokostowym do uszczelniania połączeń gwintowych rur i blach ołowianych używa się na instalacje w laboratoriach chemicznych i zakładach przemysłu chemicznego.

Leave a Reply