Montaż przewodów wraz z uzbrojeniem cz. II

W połączeniach kołnierzowych jako uszczelnienie stosuje się uszczelki gumowe 3 mm, a całość skręca się śrubami, których liczba zależy od średnicy przewodu i zawsze jest wielokrotnością 4, która jest liczbą minimalną.

Przy łączeniu rur żeliwnych wodociągowych stosuje się również połączenia elastyczne typu Union (rys, 10-13). Wykonuje się je w sposób następujący: na bosy koniec rury łączonej nakłada się nagwintowany z zewnątrz dławik, a następnie pierścień gumowy. Po wsunięciu końca rury do nagwintowanego wewnątrz kielicha dokręca się dławik używając specjalnego klucza sierpowego. Dociśnięty w ten sposób pierścień gumowy zapewnia pełną szczelność połączenia.

Rury z PVC o średnicach od 63 do 200 mm łączy się złączami kielichowymi wciskanymi z uszczelką gumową. Wykonując połączenie umieszcza się w rowku kielicha uszczelkę gumową, a na- stępnie po posmarowaniu końca bosego rury talkiem lub specjalnym płynem wciska się go do kielicha specjalnym przyrządem (rys. 10-14).

Połączenia nierozłączne rur polietylenowych (PE) stosowanych w małych wodociągach wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych z wtopionym drutem oporowym (rys. 4-1). Końce rur wprowadza się do kielichów kształtki (rys. 10-15), a następnie końcówki drutu podłącza się do źródła prądu. Podgrzane do temperatury płynięcia polietylenu powierzchnie stapiają się ze sobą, tworząc szczelne i wytrzymałe złącza.

Połączenia rozłączne rur PE to połączenia na dwuzłączki i kołnierzowe. Połączenia rur PE na dwuzłączki (rys. 10-16) są l – rury polietylenowe, 2 – złączka kielichowa z drutami oporowymi złączami zaciskowymi, które składają się z czterech części: dwóch dociskowych 1, jednej łączącej – nakrętki kapturowej 2 oraz z pierścienia o przekroju trójkątnym 3 wciskanego w rozszerzone końcówki rur 4 uformowane na trzpieniu stożkowym.

Leave a Reply