Montaż przewodów wraz z uzbrojeniem

Po wykonaniu wykopów przystępuje się do opuszczania i montażu rur. Opuszczając rury małych średnic (do 200 mm) należy posługiwać się linami, zaś przy średnicach większych korzysta się z trójnogów i wielokrążków. Opuszczone rury układa się pod spad na wygładzonym dnie wykopu wykonanym ze spadkiem określonym w projekcie. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umożliwiające należyte wykonanie połączenia. Zależnie od rodzaju rur stosuje się różne połączenia.

Rury żeliwne ciśnieniowe łączy się za pomocą połączeń kielichowych (rys. 10-9} lub kołnierzowych (rys. 10-10).

Wykonanie połączeń kielichowych polega na wsunięciu bosego końca rury następnej do kielicha rury poprzedniej, (aż do oporu) i wypełnieniu wolnej przestrzeni (między wewnętrzną ścianką kielicha, a zewnętrzną powierzchnią rury) materiałem uszczelniającym. Do głębokości 2/3 kielichy uszczelnia się sznurem konopnym (smołowanym i białym przy ostatecznym uszczelnieniu połączenia kielichowego ołowiem i tylko smołowanym przy zastępczych materiałach uszczelniających) resztę wolnej przestrzeni ołowiem bądź folią aluminiową. Sznur, który nie może mieć zgrubień miejscowych, ubija się uszczelniakiem i młotkiem (rys. 10-11), Przy wypełnieniu reszty wolnej przestrzeni zastępczymi materiałami uszczelniającymi nie trzeba wykonywać już

– 3 – kołnierz, 2 – uszczelka gumowa, 3 – otwory na śruby, 4 – śruby stalowe żadnych dodatkowych czynności. Jedynie uszczelniając połączenia ołowiem (przy połączeniu poziomym) musimy wykonać dodatkowo formę z gliny wokół szczeliny kielichowej (rys. 10-12), a dopiero następnie wlać roztopiony ołów. Po zastygnięciu ołowiu zdejmuje się formę glinianą i dobija ołów dobijakiem. Ta ostatnia czynność jest konieczna dla uzyskania szczelności połączenia, gdyż w czasie stygnięcia ołów się kurczy i powstaje szczelina przy ściance kielicha.

Leave a Reply