Naczynia wzbiorcze

Podczas wzrostu temperatury wody zwiększa się jej objętość w instalacji, co mogłoby spowodować uszkodzenia wskutek jednoczesnego wzrostu ciśnienia powyżej dopuszczalnego dla tej instalacji. W celu zapobieżenia skutkom tego zjawiska instaluje się naczynia wzbiorcze. W instalacjach otwartych (niskotemperaturowych) naczynia wzbiorcze łączy całe urządzenie ogrzewcze z atmosferą (rys. 23-12). W instalacjach ogrzewczych wysokotemperaturowych z zasady stosuje się naczynia wzbiorcze z a m k n i ę- t e (rys. 23-13).

Naczynia wzbiorcze instalacji niskociśnieniowych wykonywane w kształcie cylindra z blachy stalowej są wyposażone w górny właz rewizyjny (otwierana pokrywa zamocowana na zawiasach). Pojemność naczyć wzbiorczych systemu otwartego ustala się w zależności od objętości wody w instalacji wg normy BN-71/8864-27. Naczynie systemu otwartego musi mieć króćce (wspawane złą- czki) do przyłączenia przewodów wzbiorczego (w dnie naczynia), przelewowego, sygnalizacyjnego, odpowietrzająco-napowietrzają- cego i ewentualnie do przewodu bezpieczeństwa.

Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego powinno mieć króćce do przyłączenia przewodu wzbiorczgo, spustu wody, dopływu gazu (azotu) lub pary, do przyłączenia wodowskazu manometru i zaworu bezpieczeństwa oraz musi mieć właz rewizyjny.

Leave a Reply