Odprowadzanie spalin – dalszy opis

Kanały spalinowe należy prowadzić pionowo. W razie grupowania przewodów w jeden filar kominowy odchylenie kanałów od pionu nie może przekraczać 30°. Kanał spalinowy musi być przedłużony 40 cm poniżej wlotu rury spalinowej i zakończony hermetycznie drzwiczkami zamykanymi na klucz. Umożliwia to kontrolę i oczyszczenie kanału.

Gazowe piece kąpielowe powinny mieć niezależne przewody spalinowe. W wysokich budynkach dopuszcza się jednak włączanie pieców kąpielowych w jeden przewód co drugą kondygnację. Nie dotyczy to pieców kąpielowych na dwóch najwyższych kondygnacjach piece te muszą mieć oddzielne przewody spalinowe zakończone wywietrznikami.

Piece gazowe muszą mieć zawsze zapewniony odpowiedni ciąg kominowy. Działanie wiatru może wpłynąć na zwiększenie lub zmniejszenie ciągu. Czasem przy silnym uderzeniu wiatru może on spowodować cofnięcie spalin do pomieszczenia, a nawet zgaśnięcie płomienia. Paleniska gazowe (np. piece kąpielowe) mają przerywacz ciągu (rys. 19-14), stanowiący zabezpieczenie zarówno przeciwko uderzeniom wiatru, jak i przeciw nadmiernemu ciągowi. Przerywacz ten w razie ciągu odwrotnego kieruje spaliny do pomieszczenia, dzięki czemu płomień palnika jest chroniony przed zgaśnięciem. Rozpraszanie spalin w pomieszczeniu jest niekorzystne jednak uderzenia wiatru są zazwyczaj chwilowe i dlatego zjawisko to nie jest zbyt groźne. W razie nadmiernego ciągu uchodzące do kanału spaliny zasysają powietrze z pomieszczenia, które jako znacznie chłodniejsze od spalin, obniża ich temperaturę w kominie i w ten sposób zmniejsza ciąg. Drożność przewodów spalinowych i sprawność ciągu powinna być zbadana i poświadczona przez uprawnione spółdzielnie kominiarzy przed odbiorem robót.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>