Połączenia mieszane (PVC z elementami metalowymi)

Po ukształtowaniu końcówek rur przystępuje się do ich sklejania. W tym celu powierzchnie klejone dokładnie czyści się z kurzu i zanieczyszczeń tłuszczowych używając papieru higienicznego bądź bibuły oraz przemywa się je środkiem odtłuszczającym (np. tri technicznym) lub rozpuszczalnikiem (chlorkiem metylenu – wytrawiaczem). Następnie końcówkę rury wklejanej smaruje się cieniutką, równomiernie rozprowadzoną warstewką kleju na całej długości klejenia. Zaraz po wykonaniu tej czynności należy połączyć przewody oraz docisnąć do oznaczonego miejsca. Łącząc trzeba zwracać uwagę na kreski oznaczające poosiowe połączenia rur. Nadmiar kleju należy dokładnie wytrzeć.

Połączenia mieszane (PVC z elementami metalowymi) omówimy na przykładzie połączenia wylotowego instalacji wodociągowej – rury PVC z kolankiem z żeliwa ciągliwego (rys. 11-19).

W celu wykonania tego połączenia na koniec rury z PVC nakleja się specjalną tuleję do łączników stalowych (patrz rys. 4-5). Wykonanie połączenia klejowego jest takie, jak w omówionych już wypadkach łączenia poprzez klejenie rur z PVC z kształtkami. Tak przygotowany koniec rury z PVC łączy się z kolankiem z żeliwa ciągliwego nakrętką kapturową. Należy podkreślić, że wykonywanie połączeń mieszanych za pomocą gwintu wykonanego na rurze z PVC jest niedopuszczalne.

Leave a Reply