Przewody instalacji wody ciepłej

Przewody instalacji wody ciepłej wykonuje się z rur stalowych ze szwem, gwintowanych (PN-74/H-74200), specjalnie cynkowanych o średniej grubości ścianek. Połączenia rur wykonuje się, podobnie jak w instalacjach wodociągowych, to znaczy łącznikami gwintowanymi z uszczelnieniem za pomocą konopi i kitu pokostowego lub taśmy uszczelniającej. W żadnym wypadku nie należy używać do uszczelniania połączeń minii ołowianej, która jest związkiem trującym. Do łączenia rur, zmian kierunków, odgałęzień służą złączki zwykłe, zwężkowe, kolana, luki, trójniki, czwórniki itp. z żeliwa ciągliwego, ocynkowane, takie same jak stosowane w instalacjach wodociągowych. Uzbrojenie instalacji ciepłej wody – zawory przelotowe proste, zawory przelotowe skośne, zawory zwrotne, zwykłe zawory czerpalne itp. – jest również podobne do poznanego już uzbrojenia wodociągowego, z tą różnicą, że wszystkie uszczelki muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury. Z tego właśnie powodu nie mogą one być gumowe ani skórzane, tylko fibrowe,

W celu utrzymywania żądanej temperatury wody w wymiennikach lub zasobnikach korzystamy z termostatu, którego czujnik reaguje na wahania temperatury wody i steruje hydraulicznie położeniem zaworu regulującego dopływ wody grzejnej nazywanego zawór em termoregulacyjnym.

Duże kłopoty związane z korozją rur stalowych skłoniły do wypróbowania możliwości stosowania w instalacji ciepłej wody rur z tworzyw sztucznych odpowiednio odpornych termicznie.

W 1971 r. zastosowano w kilku budynkach w Warszawie instalację ciepłej wody z rur polibutenowych łączonych przez zgrzewanie. Wyniki eksploatacyjne są jak dotychczas pozytywne, lecz rury wytwarzane z importowanych surowców okazały się zbyt kosztowne i deficytowe.

Leave a Reply