Przybory sanitarne

Przyborami sanitarnymi nazywa się urządzenia o różnych kształtach i wymiarach przeznaczone na potrzeby higieny i gospodarstwa domowego.

Zależnie od rodzaju materiału, z którego są wykonane, przybory te dzielą się na: żeliwne – wewnątrz emaliowane, zewnątrz pokryte farbą olejną odporną na wodę, porcelanowe (niektóre półporcelanowe lub fajansowe) z obustronną glazurą, kamionkowe z obustroną szklistą powłoką. Przybory żeliwne obejmują:

– umywalki,

– zlewy,

– zlewozmywaki,

– wanny,

– miski ustępowe,

– płuczki ustępowe.

Umywalki żeliwne ze względu na kształt i przeznaczenie dzielą się na: prostokątne, szeregowe i okrągłe. Umywalki żeliwne prostokątne produkuje się w dwóch wielkościach 500X400 mm i 640 X480 mm. Stosuje się je w pomieszczeniach, w których, np. umywalki fajansowe ze względu na mniejszą wytrzymałość, narażone byłyby na szybkie zniszczenie. Do ich montażu używa się specjalnych wsporników o wymiarach dostosowanych do wielkości umywalki.

Umywalki żeliwne szeregowe produkowane są w trzech typach: US jednoszeregowe na wspornikach ściennych (rys. 14-9), UW – jednoszeregowe wolno stojące na podstawach i UP – dwuszeregowe wolno stojące na podstawach. Ścienne jednoszeregowe produkowane są w dziesięciu wielkościach (N2 do N10), zależnie od liczby miejsc do mycia, o wymiarach: szerokość 480 mm, głębokość 200 mm, a długość w zależności od numeru 1040-5124 mm. Montuje się je na specjalnych wspornikach osadzonych w ścianie. Przeznaczone są do wyposażenia pomieszczeń, w których odbywa się mycie zbiorowe.

Umywalki żeliwne dwuszeregowe wolno stojące mają tą samą co poprzednio numeracją i wielkości, z tym że w tym wypadku numer odnosi się do pary miejsc, np. nr 8 oznacza, że umywalka jest obliczona na 8 par miejsc do mycia. Dłu- gowa na wspornikach . gości i głębokości są takie same jak umywalek jednorzędowych, natomiast szerokość równa jest podwójnej szerokości koryta, tzn. 960 mm. Umywalki te są przeznaczone do mycia zbiorowego.

Produkuje się dwa typy zlewów Zd – jednolity, tzn. że odlew wykonano łącznie ze ścianką (rys. 14-10). i Z – bez ścianki. Obydwa typy zlewów mają następujące wymiary: długość 500 i 600 mm, szerokość 400 mm i głębokość 150 mm. Odpływ ścieków ze zlewu odbywa się poprzez sitko umieszczone w dnie.

Produkcja zlewozmywaków, podobnie jak zlewów, obję- muje dwa typy Zs – do umieszczenia na ścianie (rys. 14-11) i Zo – do obudowy (bez tylnej ścianki). Na potrzeby budownictwa mieszkaniowego produkuje się zlewozmywaki o wymiarach w rzu- cie 700X400 mm i 800X400 mm, a dla zakładów zbiorowego żywienia – 1100X600 mm. Montuje się je na specjalnych wspor-

Produkuje się dwa typy wanien: zwykłe (rys. 14-12) z dnem 'jednopoziomowym i nasiadowe z dnem dwupoziomowym. Pod względem kształtu wanny dzielimy na prostokątne (zwykłe i na- ciadowe) i trapezowe (zwykłe). Wanny te produkowane są w czterech wielkościach 1000, 1400, 1500 i 1700 mm. Zasadnicze wymiary wanien wg oznaczeń podanych na rys. 14-12 zawarto w tabeli 14-4.

Leave a Reply