Roboty eksploatacyjno-konserwacyjne

W porównaniu z elementami konstrukcyjnymi budynku wszelkie urządzenia instalacyjne, jako delikatniejsze, wymagają stałej fachowej opieki zapewniającej utrzymanie ich we właściwym stanie użytkowym.

Uzasadnieniem’konieczności racjonalnej eksploatacji i starannej konserwacji urządzeń instalacyjnych jest fakt, że bardzo znaczna część tych urządzeń wykonywana jest z metali. Ponieważ odporne na korozję metale nieżelazne są u nas deficytowe lub zbyt drogie, większa część elementów instalacyjnych wykonuje się z żeliwa i stali. Z tych dwóch materiałów stal, ze względu na cenne właściwości (n,p. duża wytrzymałość), wysuwa się ciągle jeszcze na pierwsze miejsce, jako podstawowy materiał instalacyjny. Mimo dużych zalet ma ona jednak i wady. Do nich przede wszystkim należy zaliczyć stosunkowo łatwe uleganie korozji. Przy masowym użyciu stali w instalacjach zagadnienie zabezpieczenia jej przed korozją staje się coraz poważniejszym problemem. Zagadnienie to nie może być zatem pominięte w eksploatacji i konserwacji wszystkich bez wyjątku rodzajów instalacji, choć nie we wszystkich problem ten występuje z jednakową ostro. ścią.

Oprócz tego instalacje i urządzenia sanitarne {bądź ich elementy) w trakcie ich użytkowania ulegają zużyciu i wymagają zabiegów przywracających im pełną sprawność techniczną. Podyktowane to jest względami ekonomicznymi (dążenie do przedłużania żywotności instalacji i urządzeń), jak również i względami bezpieczeństwa użytkowników (np. likwidowanie nieszczelności w instalacjach i urządzeniach gazowych).

Leave a Reply