Rodzaje strat ciepła i przyczyny ich powstawania

Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń jest jedną z charakterystycznych właściwości budynku. Na zapotrzebowanie ciepła nie ma wpływu rodzaj ogrzewania. Zależy ono od wymiarów pomieszczenia, rodzaju materiału ścian, wymiarów i liczby okien itp. Podstawą doboru elementów grzejnych (grzejników) jest obliczenie zapotrzebowania ciepła (strat ciepła), W stałych temperaturach pomieszczeń zapotrzebowanie ciepła budynku jest równe sumie wszystkich strat cieplnych następujących przez powierzchnie otaczające ogrzewanie pomieszczenia. Straty te są dwojakie

– 1) straty wynikające ze stałego odprowadzania ciepła na zewnątrz przez ściany, okna, stropy itp. wskutek wyższej temperatury wewnętrznej (straty ciepła przez przenikanie)

– 2) straty spowodowane przepływem powietrza przez budynek, które ogrzane do temperatury wnętrza unosi ze sobą na zewnątrz część ciepła dostarczanego przez ogrzewanie (straty ciepła na wentylację).

Straty ciepła przez przenikanie zależą przede wszystkim od wymiarów i materiałów przegród zewnętrznych budynku lub pomieszczenia, a straty ciepła na wentylację zależą od wymagań higienicznych, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą, lub od szczelności okien w budynkach.

Leave a Reply