Rodzaje surówki do produkcji metali żelaznych

Żelazo zaliczane do metali ciężkich ma gęstość ok. 7,88 g/cm3, temperaturę topnienia 1535°C, barwę srebrzystobialą, odznacza się dobrą kowalnością i dużymi właściwościami magnetycznymi.

Materiałem wyjściowym do produkcji metali żelaznych jest surówka, którą otrzymuje się przez przetopienie w wielkim piecu rud żelaza i topników, przy dostępie powietrza. W praktyce rozróżnia się surówkę białą i szarą, których właściwości zależą przede wszystkim od procentowej zawartości w nich węgla, a rodzaj od postaci, w jakiej ten węgiel w surowce występuje. W surówce białej węgiel jest chemicznie związany z żelazem, tworząc węglik żelaza, zwany również cementytem, natomiast w surówce szarej węgiel występuje przeważnie swobodnie jako grafit. Surówka biała ma przełam jasny, a szara ma przełam szary i stąd ich nazwy.

Surówka biała charakteryzuje się dużą twardością i kruchością. Z tego względu jest trudna w obróbce mechanicznej i dlatego główne jej zastosowanie polega na przeróbce poprzez odwęglanie na stal (główny produkt żelaza) i żeliwo ciągliwe. Gęstość około 7,5 g/cm3, a temperatara topnienia 1200°C.

Surówka szara, zwana dość często odlewniczą, charakteryzuje się dużą wytrzymałością na ściskanie, dobrze wypełnia formy odlewów dzięki temu, że po roztopieniu jest rzad- ko-płynna, ma nieduży skurcz odlewniczy (po ostygnięciu odlewów ok. 1%) i daje odlewy ścisłe. Surówka ta jest stosunkowo miękka i dzięki temu można ją łatwo obrabiać. Nie jest odporna natomiast na duże siły rozciągające i uderzenia (pęka). Gęstość wynosi około 7,2 g/cm3, a przeciętna temperatura topnienia 1200°C.

Omówione wyżej surówki są produktem wyjściowym do otrzymywania, w wyniku określonych procesów technologicznych, takich metali jak: żeliwo, stal i staliwo.

Leave a Reply