Różnica między temperaturą a ciepłem

Dotykając różnych przedmiotów w naszym otoczeniu można odczuć, że są one gorące, ciepie, chfodne i zimne. Określenia: gorący, ciepły, chłodny, zimny oznaczają stan cieplny, w jakim znajduje się dane ciało. Stan cieplny ciała określa jego temperaturę.

W razie zetknięcia się dwóch ciał o niejednakowej temperaturze ciało chłodniejsze ogrzewa się, a gorące stygnie. Mówimy wtedy, że ciało chłodniejsze pobiera, a gorące oddaje ciepło. Ilość ciepła potrzebna do ogrzania jakiegoś ciała jest wprost proporcjonalna do masy tego ciała i do przyrostu temperatury oraz zależy od rodzaju materiału.

Ilość ciepła i temperatura są to dwie różne wielkości fizyczne występujące w zjawiskach cieplnych. Różnicę między tymi wielkościami ilustrują niżej omawiane przykłady.

Jeżeli pewną ilość wody ogrzewamy przez minutę, a potem jeszcze raz przez minutę, to całkowita ilość ciepła pobrana przez wodę równa się sumie ilości ciepła dostarczonych w kolejnych minutach. A więc ilości ciepła dodaje się do siebie, podobnie jak dodaje się do siebie objętości i masy mieszanych ze sobą porcji wody.

Inaczej jest z temperaturą. Jeżeli do litra wody o temperaturze 20°C dodamy drugi litr o temperaturze 40°C, to po zmieszaniu otrzymamy dwa litry wody- o temperaturze pośredniej między 20°C a 40°C. Temperatury nie dodaje się do siebie.

Woda ciepła w wannie zawiera bez porównania więcej ciepła (duża masa) niż rozżarzona do czerwoności igła stalowa jednak igła wrzucona do wanny stygnie, co świadczy, że oddala ona wodzie część ciepła ze swego zapasu. Przechodzenie ciepła nie zależy od ilości ciepła, jakie zawierają wymieniające je ze sobą ciała, ale zależy wyłącznie od różnicy temperatur tych ciał.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>