Spawanie gazowe cz. II

Do produkcji acetylenu używa się karbidu, wykorzystując jego dużą aktywność w łączeniu się z wodą lub ciałami zawierającymi wodę. W zetknięciu z wodą karbid rozkłada się wydzielając acetylen. Do produkcji oraz przejściowego magazynowania acetylenu służą wytwornice. Do zasadniczych elementów wytwornic zaliczamy: zbiorniki na wodę, karbid i acetylen, oczy- szczacz i bezpiecznik wodny.

Stosowane wytwornice podzielić można ze względu na ciśnienie acetylenu, miejsce ich ustawienia oraz konstrukcję. Z punktu widzenia ciśnienia gazu rozróżniamy wytwornice niskiego ciśnienia (do 10 kPa) i wysokiego ciśnienia (do 150 kPa).

Ze względu na miejsce ich ustawienia wytwornice dzielimy na przenośne (ładunek karbidu nie przekracza 10 kg, a pojemność zbiornika acetylenu – 300 1), i stale, instalowane w wydzielo nych pomieszczeniach, skąd acetylen rozprowadza się przewodami stalowymi do punktów zapotrzebowania.

Pod względem konstrukcji wytwornice dzielimy na wsypowe, dopływowe i wyporowe. W wytwornicach wsypowych karbid jest podawany mechanicznie do zbiornika częściowo wypełnionego wodą. Są to wytwornice o dużej wydajności (powyżej 20 m3 acetylenu na godzinę) stosowane do przemysłowego wytwarzania tego gazu.

W wytwornicach dopływowych (rys. 7-3), nazywanych także szufladowymi, karbid układa się w szufladach o specjalnej konstrukcji. Do tych szuflad doprowadzana jest woda z odpowiedniego zbiornika, w ilości zależnej od intensywności pobierania wytworzonego acetylenu. Z tego typu wytwornicą najczęściej spotykamy się w warunkach budowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>