Spawanie gazowe cz. III

Wytwornice wyporowe charakteryzują się małą wydajnością – do 1 ms acetylenu na godzinę. Karbid w wytwornicy jest zawieszony w specjalnym koszu, a kontakt z wodą zależy od aktualnego ciśnienia acetylenu. W razie spadku ciśnienia (mało gazu w wytwornicy) woda styka się z karbidem i wytwarza się acetylen. Odwrotnie – ze wzrostem ilości acetylenu wzrasta jego ciśnienie, dzięki czemu gaz wypiera wodę z przestrzeni, w której znajduje się karbid i w ten sposób przerywa się wytwarzanie acetylenu.

Acetylen wytwarzany metodą przemysłową dostarcza się w butlach do miejsca zużycia. Butle acetylenowe (rys. 7-4 a) o pojemności wodnej od 5-1-40 1 wykonuje się ze stali, podobnie jak butle tlenowe. Przeciętnie z napełnionej butli można pobrać 5 m3 acetylenu. Butle acetylenowe w odróżnieniu od tlenowych są malowane na biało i zaopatrzone w czerwony napis „Acetylen C2H2”. Pobieranie acetylenu z butli umożliwia zawór (rys. 7-4 b) wykonany ze stali. Otwieranie i zamykanie zaworu odbywa się za pomocą specjalnego klucza nasadowego. Króćce zaworów acetylenowych są bez gwintów, toteż zamocowanie reduktorów (rys. 7-5) do zaworu odbywa się przez dociśnięcie za pomocą specjalnego jarzma. Różnica w zamocowaniu wyklucza omyłkowe podłączenie reduktora acetylenowego do butli tlenowej i na odwrót, co jest bardzo istotne z punktu widzenia bhp.

Palniki mogą być wysokiego i niskiego ciśnienia, a z punktu widzenia konstrukcji – smoczkowe i bezsmoczkowe. Palniki smoczkowe dzielą się jeszcze na zwykłe i iglicowe. W każdym palniku można wyodrębnić trzy podstawowe elementy: rękojeść z dwiema końcówkami doprowadzającymi gazy i dwoma zaworami do regulacji lub odcięcia dopływu gazu, urządzenie do mieszania gazów, nasadkę wraz z dziobem. Palnik smoczkowy niskiego ciśnienia pokazano na rys. 7-6, a palnik iglicowy smoczkowy na rys.

Palniki są zaliczane do urządzeń precyzyjnych, stąd ich użytkowanie powinno być umiejętne i ostrożne. Największą uwagę należy zwrócić na czystość palnika nie może on być zanieczyszczony olejem ani też smarem (bhp). Do smarowania zaworów można stosować jedynie mielony grafit.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>