Stacje pomp

Stacje pomp, zwane także pompowniami wody, są to budynki wyposażone w urządzenia do poboru, podnoszenia i przepompowywania wody do urządzeń uzdatniania bądź do zbiorników magazynujących wodę. Pompownie spełniające te zadania noszą nazwę stacji pomp I stopnia. Stacjami pomp II stopnia nazywamy pompownie wody, które pobierają wodę uzdatnioną ze zbiorników wody czystej i tłoczą ją do sieci wodociągowej (patrz rys. 10-1).

Pomieszczenia pompowni, w których montuje się urządzenia mechaniczne i elektryczne podatne na korozję, powinny być suche, a ponadto dobrze ośwetlone (światłem naturalnym i elektrycznym), zwentylowane i odpowiednio ogrzane. Powinny także mieć wydzielone pomieszczenia socjalne (szatnie, jadalnie), higieniczno-sanitarne (wc, umywalkę, natrysk) oraz pomieszczenia na magazyn materiałów i podręczny warsztat.

W pompowniach zależnie od wielkości wodociągu montuje się odpowiednią liczbę zespołów pompowych. Należy jednak wiedzieć, że oprócz zespołów pompowych, których wydajność pokrywa zapotrzebowanie na wodę, w pompowniach należy zmontować zespoły pomp rezerwowych, uruchamiane w czasie awarii zespołu podstawowego bądź konieczności przeprowadzenia jego przeglądu czy remontu. Są potrzebne także zapasowe źródła energii elektrycznej. Pompownię z czterema zespołami pomp odśrodkowych przedstawiono na rys. 10-4.

Leave a Reply