Stopy metali nieżelaznych – dalszy opis

Stopy cynku stanowią połączenie cynku z aluminium i miedzią. Charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi, dobrze wypełniają formy odlewnicze i są odporne na działanie powietrza oraz zimnej i cieplej wody. Stopy te, używane najczęściej na odlewy wykonywane pod ciśnieniem, wykazują dwie wady – nie można ich stosować, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż – 10°C oraz w miarę upływu czasu pogarszają się ich właściwości mechaniczne (przede wszystkim udarność) na skutek starzenia.

Stopy cyny są jej stopami z ołowiem lub antymonem i miedzią. Pierwsze z nich stosuje się głównie jako lutowie miękkie, drugie ze względu na dobre właściwości ślizgowe – jako stopy łożyskowe, do wylewania panewek łożysk.

Stopy aluminium są to połączenia aluminium z krzemem (13-f- 20%), miedzią (l-i-2%), z dodatkiem magnezu, manganu i niklu. W praktyce istnieje wiele najrozmaitszych stopów aluminium znanych pod różnymi nazwami. Jednym z najbardziej znanych stopów aluminium jest durai zawierający oprócz aluminium, miedź i magnez z domieszkami krzemu oraz manganu. Charakteryzuje się lekkością (gęstość wynosi około 2,8 g/cm3), dużą wytrzymałością i odpornością na wpływy atmosferyczne. Daje się odlewać, kuć i walcować. Drugim znanym stopem aluminium jest sil u min, który składa się z aluminium (do 89%) i krzemu (do 13%). Charakteryzuje się także lekkością (gęstość około 2,6 g/cm3), doskonałą płynnością po roztopieniu i właściwościami umożliwiającymi obróbkę przez walcowanie.

Leave a Reply