Studnie – dalszy opis

Wiercenia omawianych studni można przeprowadzać ręcznie i mechanicznie, sposobem obrotowym przy użyciu świdrów (w gruntach luźnych) i udarowych przy użyciu specjalnych dłut (w gruntach zwartych). Po osiągnięciu warstwy wodonośnej do studni zabudowanej rurami płaszczowymi opuszcza się specjalny filtr (najczęściej siatkowy). Składa się on z rury nadfil- trowej, właściwego filtru i rury podfiltrowej zamkniętej od spodu korkiem wykonanym z twardego drewna bądź denkiem stalowym. W celu umożliwienia pobierania wody przez opuszczony filtr należy go odsłonić. Dlatego ostatnią kolumnę rur podciąga się do góry, aż do pełnego odsłonięcia filtru. Po zakończeniu robót wiertniczych górną część studni obudowuje się studzienką (murową lub betonową), a otwór rury płaszczowej zamyka się specjalną głowicą (rys. 8-11) w celu zabezpieczenia wody w studni przed zanieczyszczeniem.

– 2 – uszczelka z gumy, 2 – rura tłoczna przy pompie głębinowej, a ssawna przy pompie odśrodkowej o wale poziomym, 3 – rura obsadowa, 4 – rura płaszczowa, 5 – pierścień uszczelniający, 6 – rurka do badania poziomu wody w studni, 7 – pokrywa przyspawana do króćca, 5 – kołnierz przyspawany do rury obsadowej, 9 – śruby szpilkowe, JO – śruby, ii – zalanie cementem, 12 – beton

Wyżej omówione studnie, dla zabezpieczenia pełnej ich sprawności technicznej, muszą być właściwie eksploatowane. Objawem niewłaściwej eksploatacji studni jest obniżenie się poziomu wody w studni bez zwiększenia się jej wydajności. Przyczyną opisanej sytuacji jest nadmierny pobór wody ze studni przy którym duża szybkość odpływu powoduje porywanie ziarn piasku z warstwy wodonośnej zamulając warstwy gruntu, przez które przepływa woda, a to z kolei powoduje zmniejszenie wydajności studni.

W studniach abisyńskich i wierconych zmniejszanie wydajności studni spowodować może także korozja filtru, osadzanie na filtrze żelaza lub manganu wytrącających się z wody albo utworzona na nim powłoka z węglanów wapnia. W opisanych powyżej wypadkach w celu przywrócenia studni pełnej sprawności należy dokonać jej czyszczenia, a w sytuacjach krańcowych nawet remontu.

Leave a Reply