Tokarki

Wśród wielu typów tokarek, największe zastosowanie w przemyśle znajdują tokarki kłowe, a wśród nich tokarki kłowe uniwersalne {rys. 6-8). Główne części tokarki stanowią:

– łoże 1, które wiąże pozostałe zespoły obrabiarki w jedną całość,

– wrzeciennik 2 zakończony wrzecionem koła zmianowe 5 dla uzyskiwania różnych prędkości obrotowych wrzeciona na końcówce wrzeciona znajduje się uchwyt tokarski, w którym umocuje się przedmioty obrabiane – bezpośrednio lub przez kieł 15,

– konik 3, w którym jest umocowany kieł 16, służący do podpierania przedmiotów toczonych z prawej strony,

– suport 4, na którym jest umocowany imak narzędziowy z zamocowanymi nożami suport wraz z imakiem narzędziowym, wzdłuż prowadnic łoża, można przesuwać ręcznie (pokrętłami), ale najczęściej ruch posuwowy nadaje mu mechanicznie – przez wałek pociągowy 10 lub śrubę pociągową 9 – skrzynka posuwów 7.

Przed przystąpieniem do obróbki określonych przedmiotów na tokarce, najistotniejsze jest ich właściwe zamocowanie. W praktyce rozróżniamy cztery podstawowe sposoby zamocowania przedmiotów:

– w kłach,

– w uchwycie,

– w uchwycie z podparciem kłem,

– na trzpieniu.

Z wymienionych sposobów zamocowywania przedmiotów omówimy zamocowanie w uchwycie. W uchwytach mocuje się przedmioty krótkie i o niewielkich wymiarach. Najszersze zastosowanie znajdują w praktyce uchwyty trójszczękowe samocentrujące (rys. 6-9) i uchwyty czteroszczękowe (rys. 6-10).

Uchwyty samocentrujące są tak zbudowane, że jednoczesny przesuw wszystkich szczęk umożliwia szybkie i współosiowe z wrzecionem, zamocowanie obrabianego przedmiotu. Uchwyty te wraz z tarczami są nakręcane na końcówki wrzecion tokarek i służą do zamocowywania przedmiotów o regularnym przekroju.

Uchwyty czteroszczękowe są tak zbudowane, że przesuw każdej ze szczęk jest niezależny. Umożliwia to zamocowanie w uchwycie przedmiotów o kształtach nieregularnych. Pewną trudność stanowi w tym wypadku ustawienie położenia obrabianej powierzchni w osi wrzeciona tokarki.

Do najczęściej wykonywanych rodzajów toczenia zaliczamy: toczenie zewnętrznych powierzchni walcowych, toczenie powierzchni czołowych i przecinanie, obróbkę otworów i nacinanie gwintów. Do każdej z tych operacji używamy odpowiednich noży tokarskich.

Leave a Reply