Układ przewodów instalacji ciepłej wody

Układ przewodów instalacji ciepłej wody jest podobny do układu instalacji wodociągowej. Przewody wody ciepłej należy prowadzić na ścianach wewnętrznych zachowując wolny prześwit między rurą a ścianą wielkości 30-1-50 mm. Przyjęło się prowadzić przewody zasilające z prawej strony patrząc na ścianę, a przewody cyrkulacyjne z lewej. Na odcinkach poziomych przewody zasilające prowadzi się nad przewodami cyrkulacyjnymi. Konieczność odpowietrzania sprawia, że przewody należy układać ze wzniesieniami w kierunku pionów co najmniej 3%o, tzn. 3 mm na metr.

Złącza przewodów nie mogą znajdować się wewnątrz ścian i stropów, a uzbrojenie nie może być montowane w miejscach niedostępnych. W razie konieczności umieszczenia uzbrojenia w bruździe lub kanale należy zabezpieczyć dostęp do niego przez wykonanie drzwiczek. Za każdym zaworem powinien być zamontowany długi gwint lub dwuzłączka w celu umożliwienia Wymiany danego zaworu.

Specjalną uwagę należy zwracać na przejścia przewodów przez ściany i stropy. Przejścia te zabezpiecza się specjalnymi tulejkami umożliwiającymi przesuwanie przewodu. Przewód przechodzący przez ścianę nie może opierać się na tulejce, gdyż powodowałoby to zgrzyt w czasie przesuwu rurociągu. Z tej też racji rurociąg na długości tulejki powinien być owinięty azbestem lub tekturą falistą.

Przewód mocuje się do ścian uchwytami. Część tych mocowań – punktów stałych uchwytów ma charakter za- przewodów. Zamocowania stałe umieszcza się zgodnie z projektem. Wszystkie inne uchwyty powinny umożliwać swobodne przesuwanie się przewodu. Odległość między uchwytami na odcinkach poziomych zależy od ciężaru i sztywności rury praktycznie stosuje się odległość 1,5-i-3 m.

Leave a Reply