Urządzenia do uzdatniania wody – dalszy opis

W wodzie uzdatnianej oprócz zanieczyszczeń zawieszonych znajdują się także rozpuszczone zanieczyszczenia mineralne.

Występują więc wody żelaziste, zawierające związki manganu, rozpuszczone gazy (dwutlenek węgla, siarkowodór itp.) lub wody o znacznej twardości spowodowanej zbyt dużą zawartością soli wapnia i magnezu. Uzdatnianie tych wód przeprowadza się w procesach chemicznych połączonych dość często z osadzaniem i filtrowaniem.

Do najczęściej przeprowadzanych procesów związanych z usunięciem z uzdatnianej wody zanieczyszczeń rozpuszczonych należy zaliczyć odżelazianie, któremu poddaje się wody zawierające powyżej 0,3 mg związków żelaza w 1 dms wody. Polega ono na działaniu tlenem zawartym w powietrzu na kwaśne związki żelaza, zawarte w wodzie. Dzięki temu powstaje w wodzie wodorotlenek żelaza, wytrącający się z niej jako brunatne klaczki, zatrzymywane na złożu filtrującym wodę. Proces ten przeprowadza się w odżelaziaczach otwartych bądź częściej w odże- laziaczach zamkniętych. Odżelaziacze tego ostatniego typu dzielą się jeszcze na odżelaziacze z filtrem jedno- lub dwustopniowym, z mieszaczem kulistym lub kolumnowym. Schemat od- żelaziacza zamkniętego z mieszaczem kulistym pokazano na rys. 9-6.

Woda uzdatniona podczas wyżej wymienionych procesów nie zawsze jest wolna od bakterii. Z tego względu wodę przeznaczoną do picia i na potrzeby gospodarcze poddaje się jeszcze dezynfekcji polegającej na chlorowaniu lub ozonowaniu.

Chlorowanie jest najczęściej stosowanym sposobem dezynfekcji wody. Bakterie najczęściej niszczy się, działając na wodę dozowanym czystym chlorem (dostarczanym w butlach stalowych pod ciśnieniem 0,6-P0,8 MPa w stanie płynnym), który ma silne właściwości bakteriobójcze. Dawka chloru dla wód naturalnych czystych i przefiltrowanych wynosi od 0,3-i-1,0 mg Clj/dm3 wody, a dla wód zanieczyszczonych, np. nie filtrowanych wód powierzchniowych, może dochodzić nawet do 2 mg Cłydm3 wody. Ujemną cechą tej metody jest specyficzny smak i zapach wody chlorowanej. Schemat chloratora pokazano na rys. 9-7.

Leave a Reply