Uzbrojenie instalacji i zasady jego montażu cz. II

Zawory w korpusach z żeliwa ciągliwego produkuje się w podobnych wersjach tylko o średnicach 20 i 25 mm. Zawory mosiężne o powierzchni chromowanej produkuje się jako zawory umywai- kowe stojące (rys. 11-23) o średnicy 15 i 20 mm, zawory skośne (rys. 11-24) średnicy 15 i 20 mm oraz zawory z ruchową wy- lewką o średnicy 15 mm. W tym ostatnim rodzaju zależnie od kształtu wylewki rozróżnia się zawory z wylewką w kształcie litery U, S (rys. 11-25} i L. 1 – głowica, 2 – korpus, 3 – nakrętka kapturo- palny skośny [3] wi, 4 – nakrętka niska, 5 – podkładka, 6 – uszczelka, 7 – złączka do wlutowania, 8 – uszczelka

Baterie czerpalne produkowane z mosiądzu o powierzchni chromowanej są skonstruowane w taki sposób, że umożliwiają pobór wody zimnej, ciepłej lub zmieszanej. Rozróżnia się między innymi baterie zlewozmywakowe, urny walko we, wannowe i natryskowe.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe produkuje się z wylewką ruchomą o średnicy 15 mm. Zależnie od kształtu wylewki rozróżnia się trzy odmiany – z wylewką w kształcie litery S (rys. 11-26), U i L.

Baterie wannowe produkuje się zależnie od rodzaju natrysku jako baterie z natryskiem ręcznym (A) rys. 11-27 lub stałym (B), a ze względu na rodzaj i kształt wylewki w dwóch odmianach – z wylewką stałą (N) albo z wylewką ruchomą odmiany S (L).

Baterie natryskowe (rys. 11-28) bez wylewki produkuje się jako uzbrojenie czerpalne w indywidualnych urządzeniach natryskowych. Oprócz omówionego wyżej uzbrojenia w instalacjach wodociągowych montuje się jeszcze zawory pływakowe (rys. 11-29) o średnicy 10 mm regulujące dopływ wody do płuczki ustępowej, spłukiwacz ustępowy ciśnieniowy (rys. 11-30 i 14-51) o średnicy 20 mm oraz w natryskowniaeh zbiorowych natryski dźwigniowe (rys. 11-31) z zamknięciem ćwierćobrotowym i mieszacze. Te ostatnie produkuje się w dwóch wersjach – jako mieszacze z dwoma zaworami ką-

I – korpus, Z – uszczelki, 3 – złączka kołnierzowa, 4 – nakrętka kapturowa, 5 łącznik, s – rozela, 7 – głowica R 1/2, S – wylewka ruchoma towymi i ciepłomierzem {rys. 11-32) oraz jako mieszacze z ciepłomierzem do zaworów przelotowych. Pierwsze z nich są odpowiednie dla średnic nominalnych 15X20, 20X25, 25X32 i 32X40 mm, a drugie dla średnic 40X50 i 50X65 mm.

Leave a Reply