Uzbrojenie instalacji i zasady jego montażu

Uzbrojenie instalacji stanowią m.in, zawory przelotowe (zwykle i z kurkiem spustowym), zawory zwrotne, pływakowe i czerpalne. Te ostatnie dzielą się na zwykłe, służące do czerpania wody zimnej i złożone, czyli baterie stosowane do czerpania wody zimnej, cieplej lub mieszanej.

Zawory wykonuje się w całości z mosiądzu albo korpus z żeliwa, a pozostałe części z mosiądzu. Zawory te mają zamknięcia grzybkowe i są łączone z przewodami na gwint.

Zawory przelotowe (rys. 11-20) mosiężne o średnicy Dnom = = 10-j-65 mm i żeliwne o średnicy Dn0m = 15-H80 mm produkuje się w dwóch wersjach – bez zaworu spustowego (A) i z zaworem spustowym (B). Stosuje się je przy ciśnieniu roboczym do 1 MPa i powinny wytrzymywać ciśnienie próbne rzędu 1,6 MPa. Na korpusie każdego zaworu powinna być odlana strzałka, określająca kierunek przepływu wody po zmontowaniu zaworu na przewodzie.

Zawory przelotowe kątowe o średnicy 10 i 15 mm produkuje się w trzech rodzajach: A – z nakrętką kapturową i złączką, B – z dwiema nakrętkami kapturowymi, C – bez nakrętki i złączki oraz w -dwóch odmianach – z korpusem mosiężnym (M) i żeliwnym (bez znaku).

Zawory zwrotne grzybkowe (rys. 11-21) wykonuje się z mosiądzu o średnicy IO-T-20 mm oraz z korpusem z żeliwa ciągli- wego i pozostałymi częściami mosiężnymi o średnicy 25-80 mm. Montuje się je na przewodach, w których chcemy uzyskać jednokierunkowy przepływ wody, np. przy bojlerach.

Zawory czerpalne produkuje się jako mosiężne, żeliwne i mosiężne o powierzchni chromowanej. Zawory czerpalne mosiężne o średnicy 10, 15, 20 i 25 mm produkuje się w dwóch wersjach – typu zwykłego (rys. 11-22 a) i ze złączką do węża (rys. 11-22 b).

Leave a Reply