Uzbrojenie nawiewów powietrza do pomieszczeń

Uzbrojenie nawiewów powietrza do pomieszczeń może być wykonywane bardzo różnorodnie. nawiewów powietrza do pomiesz- czeń stanowią nawiewniki umieszczone na suficie, noszące nazwę anemostatów (rys. 26-9). Zadaniem ich jest rozbicie wypływającego strumienia powietrza w celu ułatwienia wymieszania się mas powietrza w pomieszczeniu z uniknięciem przeciągu. Anemostaty stosu je się obecnie rzadko. Nawiewy w teatrach, kinach itp. wykonuje się indywidualnie w konstrukcji sufitów lub balkonów, a w innych RyS. 26-9. Anemostat stożkowy pomieszczeniach coraz częściej stosuje się nawiew powietrza !przez sufit perforowany (sufit wykonany z lekkich płyt z wywierconymi otworami). Stosowanie sufitów perforowanych jest szczególnie korzystne przy dużych ilościach nawiewanego powietrza.

Do oczyszczania powietrza z zawartych w nim pyłów służą filtry. Istnieje wiele typów filtrów jak: filtry tkaninowe, dział- kowe suche, działkowe zwilżane wodą lub olejem, filtry mechaniczne ruchome, wodne, elektrostatyczne, pianowe itp.

W przemyśle, w celu oddzielenia grubszych zanieczyszczeń unoszonych przez usuwane powietrze, jak np. trocin od traków, pyłów ze szlifierek, odpadów tkanin, skóry, stosuje się specjalne urządzenia, jak cyklony, multicyklony, filtry inercyjne (bezwładnościowe) itp.

Do najczęściej spotykanych filtrów należy filtr działko- w y, składający się z pionowej ramy z kształtowników i wsuwanych w nią działek (skrzynek) wypełnionych materiałem filtracyjnym, Jeden z typów takiego filtru przedstawia rys. 26-10.

Materiałem filtrującym może być materiał suchy jednorazowego użytku, jak np. wata, lignina, -wełna szklana, odpadki bawełny, filcu. W miarę zanieczyszczania się materiału filtrującego pyłem opór filtru rośnie. Po pewnym czasie materiał filtrujący należy wymienić.

Leave a Reply