W budownictwie stosuje się następujące rodzaje pieców kaflowych:

– 1) zależnie od sposobu wykonania, piece mogą być S – stałe oraz P – przenośne,

– 2) ze względu na konstrukcję rozróżnia się np. piece bezka- nałowe lub komorowe, wachlarzowe, kanałowe jedno- i wielo- zwrotne,

– 3) ze względu na czas, w ciągu którego piec przy jednorazowym napaleniu dostarcza pomieszczeniu dostateczną ilość ciepła, piece mogą być:

– dużej pojemności, utrzymujące ciepło od 19-4-24 godz.,

– średniej pojemności utrzymujące ciepło od 9-418 godz.,

– małej pojemności utrzymujące ciepło do 8 godz. (przenośne).

Kominki, których głównymi elementami są paleniska otwarte, są najstarszymi ogrzewaniami miejscowymi. Działanie kominków polega prawie wyłącznie na promieniowaniu ciepła płomienia. Współczynnik sprawności tych urządzeń wynosi około 5-410%.

Ogrzewanie piecami stalowymi cechuje ciągłość opalania i nie- możność gromadzenia ciepła, które zastępuje zapas paliwa wewnątrz pieca. Z paliwa, umieszczonego wewnątrz paleniska, dzięki nastawieniu przepustnicy na właściwą ilość powietrza, potrzebnego do spalania przy stałym paleniu, zużywa się tylko taką ilość paliwa, jaka jest istotnie potrzebna do ogrzania pomieszczenia.

Leave a Reply