Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna pełna składa się po stronie nawiewu z czerpni powietrza, przewodów wentylacyjnych, urządzeń oczyszczających powietrze, wentylatorów wytwarzających ciśnienie i -ruch powietrza, przewodów wentylacyjnych rozprowadzających zakończonych nawiewami do pomieszczeń. Po stronie wywiewu znajdują się kratki wywiewne z pomieszczeń, przewody wywiewne, wentylatory wywiewne i wyrzutnia powietrza umieszczona na zewnątrz budynku. Zgodnie z przepisami w wielu wypadkach instaluje się urządzenia do oczyszczania powietrza odlotowego. Urządzenia te, zależnie od potrzeb, można ustawiać przed lub za wentylatorem wywiewnym. Schemat wentylacji mechanicznej przedstawia rys. 26-3.

Powietrze dostarczane do pomieszczeń nie może być ani zbyt zimne, ani zbyt gorące. W naszych warunkach klimatycznych najczęściej ograniczamy się do podgrzewania w okresie zimowym nawiewanego powietrza. Ten rodzaj wentylacji nazywa się wentylacją z ogrzewaniem. Wymaga on instalowania nagrzewnic, które umieszczamy zazwyczaj przed wentylatorem nawiewnym.

Powietrze pobiera się z miejsc, w których jest ono czyste. Czerpnia powietrza nie może więc znajdować się blisko śmietników, ustępów, kuchni, warsztatów zanieczyszczających powietrze itp. Powinna ona znajdować się w miejscu przewiewnym i niezbyt nasłonecznionym. Umieszczenie czerpni na dachu nie jest zbyt dobre, gdyż przy niekorzystnym kierunku wiatru może prowadzić do pobierania powietrza zadymionego. Lepiej umieścić czerpnię w ścianie budynku, lecz najlepiej gdy znajduje się ona na trawniku lub w zieleni, z dala od źródeł zanieczyszczeń (rys. 26-4). Otwory wlotowe umieszcza się tu w ścianach bocznych czerpni najchętniej na wysokości 2-r-3 m od powierzchni ziemi i zabezpiecza zasłonami (żaluzjami) stałymi przed przenikaniem do wnętrza opadów deszczu lub śniegu oraz siatką metalową dla uniemożliwienia dostawania się większych zanieczyszczeń, jak liści, papierów, owadów itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>