Zapotrzebowanie na powietrze

Powietrze, a ściślej mówiąc zawarty w nim tlen, jest niezbędne do życia ludzi i działalności wielu gałęzi przemysłu. Niezbędna dla organizmu ludzkiego ilość tlenu jest różna i zależy głównie od charakteru wykonywanych przez danego człowieka czynności. Przyjmuje się, że dorosły człowiek w spoczynku zużywa 22 litry tlenu na godzinę przy ciężkiej pracy fizycznej ilość ta dochodzi do 150 litrów. Ilustracją zużycia powietrza przez przemysł może być fakt, że do spalenia 1 kg węgla kamiennego trzeba w praktyce dostarczyć do pieca 17 m3 powietrza.

Podczas oddychania człowiek zużywa około czwartą część zawartego w powietrzu tlenu (5% objętości powietrza) i wydycha go jako dwutlenek węgla. Powietrze zużyte, pomimo że zawiera jeszcze około 16% tlenu, nie nadaje się do oddychania. Obliczając, że z każdego m3 świeżego powietrza organizm człowieka może pobrać około 50 litrów tlenu, dojdziemy do przekonania, że człowiekowi dorosłemu znajdującemu się w spoczynku do oddychania potrzeba teoretycznie 0,5 m3 powietrza na godzinę. Praktycznie najmniejsza dopuszczalna ilość powietrza przyjmowana w schronach wynosi 2-3 m3 na osobę na godzinę (z zakazem palenia papierosów). Dla dobrego samopoczucia ludzi nie wystarczy jednak zawartość dostatecznej ilości tlenu w powietrzu nie może znajdować się zbyt dużo dwutlenku węgla, pochodzącego ze spalania i oddychania, zbyt wiele dymu oraz zbyt wiele różnego rodzaju zapachów. W warunkach normalnych, aby zapewnić ludziom dobre samopoczucie, przyjmuje się ilość świeżego powietrza w wymiarze 20 m3 powietrza na osobę na godzinę, przy czym w razie palenia papierosów normę tę należy zwiększyć do 35 m3.

Leave a Reply