Zasady montażu przewodów cz. II

Przewody pionowe można prowadzić po wierzchu ścian lub w bruzdach o wymiarach 7X7 cm, 7X14 cm i 14X14 cm. Przewody po zmontowaniu powinny mieć na całym obwodzie izolację powietrzną grubości co najmniej 1 cm. Bruzdy, których nie wolno zamurowywać, mogą być jedynie przesklepione i to dopiero po pomyślnym przeprowadzeniu prób szczelności przewodów. Przewody pionowe mocuje się także uchwytami, przy czym odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 2,5 m, z równoczesnym spełnieniem warunku, że na każdej kondygnacji w połowie wysokości powinno wypadać jedno zamocowanie. Przewody pionowe przechodzące przez stropy prowadzi się w tulejach, przy równoczesnym spełnieniu warunku, że w grubości stropu nie można wykonywać żadnych połączeń.

Odgałęzienia prowadzi się także ze spadkiem co najmniej 3 mm/m (na ostatniej kondygnacji w kierunku pionu, a na pozostałych w kierunku przepływu wody) mocując je dodatkowo hakiem w punkcie podłączenia zaworu czerpalnego. Średnice wylotów odgałęzień powinny wynosić

– nad zlewem, zmywakiem, umywalką, wanną z piecem gazowym, przy zbiorniczku spustowym, pisuarze, bidecie, natrysku, poidełku, korycie pralni domowych – 15 mm,

– nad wanną z piecem węglowym lub z centralnym zaopatrzeniem w ciepłą wodę, dużym zlewem lub zlewozmywakiem i pisuarem korytkowym (długości 1,0 m) – 20 mm,

– przy ustępowej płuczce ciśnieniowej oraz polewaczce ogrodowej i podwórzowej – 25 mm, we wszystkich innych wypadkach średnice ustala się według rzeczywistego zapotrzebowania wody.

Podczas montażu instalacji wodociągowej z rur stalowych w budynkach z działowymi ściankami gipsowymi Pro-Monta, ze względu na korodujące właściwości środowiska gipsowego, wszelkie przejścia rur przez te ścianki wykonuje się stosując tuleje ochronne (rys. 11-34). Można je wykonać z rur stalowych zabez-

– 1 – rura, s – uszczelnienie, 3 – tuleja pieczonych od strony ścianek przez pomalowanie farbą antykorozyjną typu Cynkor, lakierem asfaltowym itp. lub z rur PVC, nie wymagających żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

Leave a Reply