Bhp podczas wykonywania sieci wodociągowych

Ze względu na bardzo zróżnicowany zakres robót, wykonywanych podczas układania przewodów wodociągowych, na każdym stanowisku pracy należy zachować szczególną ostrożność. Podczas robót związanych z montażem sieci wodociągowej należy przestrzegać następujących przepisów bhp:

– a) na stanowiskach pracy musi być zachowany należyty ład i porządek,

– b) schodzenie i wychodzenie z wykopu może się odbywać jedynie po odpowiedniej drabince,

– c) nie wolno wrzucać do wykopu żadnych przedmiotów czy narzędzi, należy je natomiast opuszczać w odpowiednich pojemnikach,

– d) opuszczanie bądź podnoszenie rur o masie ponad 250 kg może się odbywać wyłącznie za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych (nie ręcznie) i tylko pod nadzorem brygadzisty lub majstra,

– e) usuwanie bali z wykopów może się odbywać jedynie z równoczesnym zasypywaniem i ubijaniem ziemi.

Ponadto należy pamiętać, że po skończonej pracy stanowiska powinny być uprzątnięte, narzędzia i materiały schowane w odpowiednich pomieszczeniach, a same wykopy przykryte balami lub zabezpieczone ogrodzeniem, zaś o zmierzchu i w nocy oświetlone światłami ostrzegawczymi.

Leave a Reply