Cięcie rur stalowych pilicę ręczną

Cięcia metali, w tym rur stalowych, można dokonywać sposobem ręcznym używając najczęściej piłki ręcznej do metalu. Piłka do metalu (rys. 5-7) składa się z oprawki, w której wyróżnić możemy rękojeść, uchwyt stały i przesuwny, prowadnicę i kołki, oraz brzeszczotu stanowiącego właściwe narzędzie tnące. Przy doborze piłki kierujemy się następującymi wskazówkami: długość powinna gwarantować w czasie pracy przesunięcie (skok) w granicach 150-P250 mm podziałka piłki, tj. odległość między sąsiednimi zębami, powinna być tak dobrana w stosunku do grubości przedmiotu (b), żeby w pracy brały jednoczesny udział co najmniej dwa zęby (rys. 5-7b). Przy przecinaniu wyróżniamy przecinanie przedmiotów płaskich, przecinanie głębokie i przecinanie blach cienkich. Różnice między nimi polegają na sposobie zamocowania przecinanych przedmiotów lub zamocowaniu piłki w ramce. Posługując się piłką trzymamy ją oburącz i wywieramy nacisk równomierny jedynie przy przesuwaniu piłki do przodu (ruch pracy).

Przecinanie rur żeliwnych można wykonać przecinakiem i młotkiem. Przed rozpoczęciem przecinania należy na całym obwodzie rury wyznaczyć kredą linię cięcia. Następnie lekkimi uderzeniami młotka w przecinak wykonujemy rysę na całym obwodzie rury. Po wykonaniu rysy odcina się rurę silnymi uderzeniami. W czasie tej czynności przecinak należy trzymać prostopadle do rury, a sama rura powinna spoczywać na miękkim podłożu (np. piasku) w celu amortyzacji uderzeń. Ze względu na możliwość odprysków robotnik powinien pracować w okularach ochronnych. Jak wynika z powyższego opisu, przecinanie rur przecinakiem jest pracochłonne dlatego obecnie najczęściej przecina się rury obcinakami chomąto wy mi (rys. 5-8). Przecinanie rury odbywa się pod wpływem wahadłowych ruchów obcinaka cho- mątowego opasującego rurę. Przez cały czas cięcia noże obcinaka prowadzi się po jednej linii, a miejsce cięcia smaruje olejem.

Przepisy bhp obowiązujące podczas omawianych czynności dotyczą jakości używanych narzędzi z punktu widzenia ich przydatności technicznej. Młotki powinny więc mieć prawidłowo osadzone trzemki, przecinaki powinny być właściwie zaostrzone, a łby nie rozstrzępione, pilniki powinny mieć prawidłowo obsadzone rękojeści itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>