Elementy kotłowni

Kotłownie ogrzewania centralnego niskiego ciśnienia powinny być wykonane zgodnie z postanowieniami warunków technicznych i wytycznych obowiązujących w budowie kotłowni. Kotłownie powinny mieć następujące wyposażenia i obiekty pomocnicze:

– urządzenia do załadunku węgla do kotłów częściowo lub całkowicie zmechanizowane (wózki, dźwigi, elektrowciągi itp.),

– urządzenia do odpopielania kotłów,

– kominy i czopuchy,

– składy paliwa i popiołu,

– rozdzielnię elektryczną,

W kotłowni rury łączy się za pomocą spawania. Do łączenia uzbrojenia kotłów, rozdzielaczy itp. urządzeń z przewodami należy stosować połączenia kołnierzowe. Połączenia gwintowane należy stosować do łączenia uzbrojenia gwintowanego (mufowego) o małych średnicach. Przewody prowadzone nad kotłami z górnym zasypem powinny się znajdować na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m ponad pomostem kotła. Wodne rurociągi powrotne powinny być prowadzone ze spadkiem co najmniej 0,3% w kierunku kotłów bez żadnych zasyfonowań.

Najniższe punkty rurociągów w kotłowni powinny mieć zawory spustowe umożliwające odwodnienie instalacji, najwyższe zaś – odpowietrzenie.

Do uszczelniania dławików przy zasuwach, zaworach i kurkach należy używać w niskociśnieniowych instalacjach wodnych sznura lnianego lub bawełnianego łojowanego, a w wysokociśnieniowych instalacjach wodnych – sznura azbestowego nasyconego łojeni mineralnym z rozpuszczonym grafitem.

Ustawiając zawory odcinające (niezależnie od wielkości i średnic) należy zwrócić uwagę, aby na rozdzielaczach odległości wrzecion zaworowych od osi rozdzielaczy były jednakowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>