Gazomierze cz. II

Drugą komorę mierniczą podzieloną przeponą na części A i B obsługuje identyczna oś napędu, położona z lewej strony gazomierza. W celu zapewnienia równej pracy i uniknięcia niebezpieczeństwa zatrzymania się mechanizmu w punkcie martwym wykorbienia walu są przesunięte względem siebie o 90°.

Gazomierze ustawia i zdejmuje dostawca gazu, natomiast wykonawcę robót obowiązuje przygotowanie podejść. Pomieszczenie, w którym ustawia się gazomierz, powinno być suche, łatwo dostępne, przewiewne, należycie oświetlone światłem dziennym lub elektrycznym. Gazomierzy nie wolno instalować: w pomieszczeniach przeznaczonych do spania, w łazienkach, ustępach i pomieszczeniach wilgotnych. Najlepszym miejscem na gazomierz jest przedpokój. Dozwolone jest grupowe umieszczenie gazomierzy na ogrzewanych klatkach schodowych, we wnęce należycie przewietrzonej i zamkniętej. W domkach jednorodzinnych zezwala się umieścić gazomierze na zewnątrz budynku we wspólnej wnęce z reduktorem.

Obecnie w budynkach zaopatrywanych centralnie w wodę ciepłą, gdzie gaz służy tylko do gotowania, rezygnuje się z indywidualnych liczników i pobiera opłaty łącznie z czynszem na podstawie wskazań jednego gazomierza umieszczonego za głównym kurkiem domowym. –

Ustawienie gazomierzy poniżej liczników elektrycznych jest niedozwolone. Nie wolno ich ustawiać również we wspólnej wnęce z licznikiem elektrycznym. Wolno natomiast umieszczać je w niezależnej (oddzielonej płytą ogniotrwałą) wnęce położonej ponad wnęką licznika elektrycznego.

Leave a Reply