Odprowadzanie wód opadowych z budynku

Do odprowadzania wód opadowych z dachów budynków służą rynny lub wpusty dachowe, połączone z pionowymi przewodami spustowymi (rysi 14-1). Najczęściej pionowe przewody spustowe montuje się na zewnątrz budynków. Przewody takie wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy cynkowej. Przewody blaszane na wysokości 2 m ponad powierzchnią terenu wprowadza się do żeliwnej rury deszczowej. Szczegół tego połączenia pokazano na rys. 14-54. Z kolei żeliwną rurę deszczową tuż nad powierzchnią terenu łączy się z osadnikiem deszczowym (rys. 14292-55), w którym na zewnętrznej kratce zatrzymują się zanieczyszczenia spływające z dachów (liście ltp.).

Pionowe przewody spustowe odprowadzające wody deszczowe z balkonów i tarasów oraz te, których górne wyloty znajdują się blisko okien, muszą być połączone z poziomymi przewodami odpływowymi poprzez syfon. Woda wypełniająca syfon stanowi zamknięcie wodne i zapobiega przedostawaniu się przykrych zapachów do pomieszczeń, w których przebywa człowiek.

Niekiedy pionowe przewody spustowe trzeba montować wewnątrz budynku, W tym wypadku wykonuje się je na całej długości z rur żeliwnych typu kanalizacyjnego. Poszczególne odcinki rur łączy się na połączenia kielichowe uszczelniane sznurem konopnym i ołowiem. Pionowe przewody spustowe (wewnętrzne) na powierzchni dachu są zakończone bezsyfonowymi wpustami odpływowymi .Wewnątrz tych wpustów znajduje się ruszt żeliwny spełniający tę samą rolę co kratka w omówionym powyżej osadniku deszczowym. Pionowe przewody spustowe wykonane jako wewnętrzne podlegają próbie szczelności (p. 14.7).

Leave a Reply