Grzejniki z ogniw żeliwnych

W Polsce produkuje się grzejniki typu: SA, T i TN, nr 0, nr 1 i nr 4, wysokości odpowiednio 300, 600 i 1100 mm. Grzejniki z ogniw żeliwnych nadają się do ogrzewania wodnego o maksymalnej temperaturze zasilania 110°C i ciśnieniu do 0,8 MPa. W ogrzewaniach parowych (para nasycona) grzejniki że- liwne można stosować do ciśnień roboczych 0,25 MPa pod warunkiem zastosowania specjalnych uszczelek między ogniwami.

Lokalizacja grzejnika w mieszkaniu i jego montaż powinny być zgodne z wymiarami podanymi na rys. 21-7. Grzejniki mon- tuje się przy ścianach na wmurowanych wspornikach i umocowuje u góry uchwytami zabezpieczającymi przed odchyleniem grzejników. od pionu.

W miarę możliwości należy unikać osłon grzejników. Każdy bowiem rodzaj osłony grzejników pogarsza oddawanie ciepła, tłumiąc prawie całkowicie promieniowanie i pogarszając konwekcją (unoszenie).

Grzejniki z ogniw żeliwnych zawiesza się na wspornikach i zamocowuje uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na 1,5 m2 powierzchni ogrzewalnej muszą być jednak co najmniej dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejniku. Uchwyty można zastąpić wspornikami. Grzejniki z ogniw powinny być tak zmontowane, żeby osie górnych otworów członów tworzyły linię poziomą.

Leave a Reply