Wydzielanie ciepła z grzejnika elektrycznego

Piec stalowy, nie będący zasobnikiem ciepła, może mieć ściany cieńsze i o mniejszych wymiarach w stosunku do pieca kaflowego o tej samej mocy cieplnej.

Moc cieplna pieców stalowych gładkich przy stałym paleniu wynosi 1400–1900 W/m2 często stosuje się piece stalowe z wykładziną szamotową chroniącą ściany przed nadmiernym rozgrzaniem. Wykładzina szamotowa utrzymuje promieniowanie pieca w granicach dopuszczalnych ze względów higienicznych.

Przy ogrzewaniu piecami elektrycznymi ciepło wytwarza się bez spalania. Stała gotowość tego ogrzewania, uruchomienie go przez proste włączenie i wyłączenie, duża sprawność, którą praktycznie można przyjąć równą 100%, oraz względy higieniczne i bezpieczeństwo działania są to dodatnie strony tego ogrzewania.

Do ujemnych stron tego systemu ogrzewania zalicza się duże koszty eksploatacyjne (droga energia elektryczna) i dlatego ogrzewanie to stosuje się jako ogrzewanie pomocnicze i przejściowe.

Wydzielanie ciepła z grzejnika elektrycznego odbywa się przez krążenie powietrza (konwekcję) i przez promieniowanie lub przez połączenie obu tych rodzajów oddawania ciepła.

Grzejniki elektryczne składają się z pewnej liczby oporów grzejnych obudowanych materiałem niepalnym (blacha stalowa). Jako opory grzejne służą druty albo taśmy metalowe o dużym oporze właściwym, o wysokim punkcie topnienia i o małym utlenianiu.

Obecnie dość powszechnie stosuje się kaflowe piece elektryczne zasobnikowe (akumulacyjne), w których wykorzystuje się . prąd nocny po niższej cenie.

Przy ogrzewaniu piecami gazowymi ciepło wytwarza się w warunkach spalania gazu. Obsługa jest prosta, czysta i bez kurzu. Miarkowanie temperatury może odbywać się automatycznie, dzięki czemu uzyskuje się dostateczne ogrzewanie na początku, a unika przegrzewania pomieszczenia pod koniec działania pieca, co wpływa na oszczędność gazu. Ogrzewanie gazem ma ujemne strony, do których zalicza się:

– duże koszty paliwa,

– skraplanie się wody w przewodzie spalinowym,

– niebezpieczeństwo wybuchu i zatrucia,

– suchość powietrza.

Piece promieniujące i konwekcyjne

Przenikanie ciepła z pieca gazowego do pomieszczenia odbywa się częściowo przez promieniowanie, częściowo zaś przez konwekcję na ogól zaś przy piecach gazowych korzysta się zwykle z obydwóch rodzajów przenikania ciepła. Piecami promieniującymi nazywamy takie piece, w których przeważa promieniowanie, piecami zaś konwekcyjnymi piece z przewagą konwekcji. W technice spotykamy się z niżej omówionymi rodzajami pieców gazowych.

– 1. Piece promieniujące

a. Piece z reflektorami ogrzewanie odbywa się za pomocą palnika o płomieniu świecącym. Reflektory z miedzi glad-r ko polerowanej lub z mosiądzu odbija pewną część promieni cieplnych do pomieszczenia.

b. Piece radiatorowe są wykonane z blachy stalowej lub z żeliwa, składają się z oddzielnych członów, podobnie jak człony grzejnika ogrzewania centralnego.

c. Piece żarowe wytwarzają płomień nieświecący (palnik Bunsena). Ponad płomieniem są umocowane wkładki z magnezji albo z gliny, żarzące się od płomienia i oddające pomieszczeniu większą część ciepła przez promieniowanie.

– 2. Piece konwekcyjne

a. Piec systemu Junkersa składa się z komory paleniskowej, do której przylegają spłaszczone rury zbiegające się u góry do szybu zbiorczego. Rury te stanowią kanały spalinowe, które ogrzewają przepływające powietrze i ogrzewają pomieszczenie.

b. Piec gazjatorowy Junkersa ma dodatkowe powierzchnie grzejne z pośrednią ścianką, która powoduje zmniejszenie temperatury zapobiega to przypiekaniu kurzu.

Leave a Reply