Instalacje dwururowe

Jeżeli w instalacji ogrzewania centralnego woda jest doprowadzana do grzejników pionami zasilającymi i odprowadzana pionami powrotnymi wówczas taki układ nazywamy dwururowym. W instalacjach dwururowych z rozdziałem górnym wodę ogrzaną doprowadza się najpierw głównym pionem do góry (pion wznoś- ny), a następnie rozdziela do poszczególnych pionów zasilających przewodem poziomym położonym ponad najwyższym grzejnikiem.

W instalacjach dwururowych z rozdziałem dolnym główny poziomy przewód zasilający układa się zazwyczaj w podziemiu. Od tego przewodu prowadzi się piony zasilające. W obu systemach przewody powrotne układa się pod najniższym grzejnikiem, zazwyczaj w podziemiu budynku.

Instalacje dwururowe z rozdziałem górnym wykazują lepsze krążenie wody i można je szybciej uruchomić niż instalacje z rozdziałem dolnym. Brak przewodu zasilającego w podziemiach umożliwia utrzymanie tam niższej temperatury. Ze względu na nieco mniejszą długość przewodów mniejszy jest koszt instalacji. Wadą tych instalacji są większe straty ciepła z przewodu zasilającego na poddaszu. Obecnie stosowane w budownictwie ogólnym konstrukcje nie przewidują poddaszy o przeznaczeniu użytkowym. Praktycznie zatem instalacje z rozdziałem górnym stosuje się bardzo rzadko.

Rozdział górny trzeba stosować koniecznie w instalacjach jed- norurowych. W tych wypadkach poziome przewody rozprowadzające (zasilające) układa się pod stropem ostatniej (najwyższej) kondygnacji.

Leave a Reply