Instalacje ogrzewania centralnego – rozwinięcie

W konserwacji instalacji ogrzewania centralnego do ważniejszych prac należą kontrola i bezzwłoczne usuwanie zauważonych nieszczelności przewodów, grzejników, dwuzlączek itp., wymiana uszkodzonej lub zniszczonej izolacji cieplnej rur, dokręcanie zluzowanych dławików, śrub połączeń kołnierzowych i wymiana szczeliwa uzbrojenia, czyszczenie i malowanie farbą ochronną powierzchni przewodów i urządzeń, 'ewentualna wymiana lub umocowanie uchwytów i podwieszeń oraz konstrukcji nośnych urządzeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe działanie zaworów bezpieczeństwa oraz innego rodzaju uzbrojenia instalacji ogrzewania centralnego. Działanie to w dużym stopniu zależy od szczelności uzbrojenia. Jeżeli zamknięte zawory przepuszczają czynnik grzejny, to musimy je wymontować, a następnie rozebrać i docierać. Docieraniu podlegają części, które powinny do siebie dokładnie przylegać, a więc np. stożki, gniazda.

Jako materiału ściernego używa się w tym wypadku drobno mielonego proszku w postaci pyłu szklanego, karborundu rozrobionego w oleju mineralnym lub odpowiednio przygotowanych gotowych past. Skuteczność docierania sprawdza się przez pokrycie jednej z przylegających powierzchni tuszem traserskim i przyłożenie do drugiej. Jeżeli tusz traserski pokryje całkowicie obie powierzchnie, oznacza to, że czynność docierania została przeprowadzona dokładnie. Jeżeli obserwujemy miejsca nie pokryte tuszem, docieranie należy powtórzyć. Do obowiązku konserwatora należy także sprawdzenie stanu smarowania łożysk we wszystkich urządzeniach mechanicznych, sprawności działania grzejników i przewodów odpowietrzających.

Bardzo ważna w prawidłowej eksploatacji ogrzewania centralnego jest regulacja instalacji. Im większa instalacja, tym trudniejsze jest jej regulowanie. Musi być ono jednak dokładnie wykonane, gdyż często przyczyna niedogrzewania pomieszczeń tkwi właśnie w nieprawidłowym rozdziale energii cieplnej, a nie w jej niedostatku.

Leave a Reply