Regulacja ogrzewań parowych

Przed przystąpieniem do regulacji jest wskazane przedmuchanie instalacji parą w celu zapewnienia drożności przewodów i uzbrojenia. Przedmuchuje się wtedy przewody parowe, natomiast przewody skroplin można przemyć dodatkowo wodą. Celem przedmuchania jest usunięcie z urządzeń wszelkich zanieczyszczeń (ziemią, piaskiem, konopiami, kawałkami szczeliwa itp.). Zanieczyszczenia te zatykają przewody, zawory i odwadniacze co jest zwykle jedną z głównych przyczyn wadliwego działania instalacji.

Regulację ogrzewań parowych należy wykonać przed nastaniem mrozów. Podczas przeprowadzenia regulacji należy:

– 1) skontrolować ustawienie zaworów regulacyjnych i odwad- niaczy przy grzejnikach, tak żeby temperatura na całej powierzchni grzejnika była jednakowa, przy czym:

– w razie stosowania odwadniaczy zbiorczych dla kilku grzejników temperatura gałązki skroplin powinna być wyraźnie niższa od temperatury gałązki parowej (woda wypełnia gałązki skroplin)

– w razie stosowania odwadniaczy indywidualnych w najniższej części grzejnika powinny zbierać się niewielkie ilości skroplin, wskutek czego ta część grzejnika powinna mieć niższą temperaturę

– 2) odwadniacz należy tak ustawić, żeby grzejnik nie byl nawodniony i para nie przedostawała się do przewodu skroplin.

– 3) przy regulacji takich urządzeń, jak kotły warzelne, pralnice, prasowaczki itp. należy ustawić zawory regulacyjne oraz od- wadniacze na pełne zużycie pary

– 4) przy regulacji zespołów ogrzewczo-wentylacyjnych należy zaw7sze sprawdzić prędkość przepływającego powietrza i jego temperaturę zawór na dopływie pary do zespołu oraz do odwadnia- cza należy tak ustawać, żeby cały grzejnik aparatu byl wypełniony parą i żeby nie przedostawała się ona do przewodu skroplin

– 5) regulację miejscową przy odbiornikach należy wspomagać regulacją centralną, ustawiając odpowiednio zawory na rozdzielaczu kotłowni lub zmieniając wysokość ciśnienia pary w kotle-

– 6) regulację przeprowadzać należy zawsze, poczynając od odbiorników pary położonych najbliżej kotłowni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>