Naczynia wzbiorcze – rozwinięcie

Naczynia wzbiorcze o t w a r t e instaluje się ponad grzejnikami najwyższej kondygnacji. Najlepiej umieszczać je w pomieszczeniach ogrzewanych, a jeżeli to niemożliwe należy zabezpieczyć je przed zamarznięciem, uwzględniając możliwość dostępu do klapy rewizyjnej. Zabezpieczenie polega na obudowaniu zbiornika i przewodów ściankami i wypełnieniu przestrzeni między ściankami (co najmniej 100 mm) materiałem izolacyjnym. Naczynia wzbiorcze zamknięte ustawia się zazwyczaj w pompowniach.

Istotny wpływ na układ ciśnień w instalacjach otwartych ma miejsce przyłączenia naczynia wzbiorczego i pomp obiegowych. Na rys. 23-14 przedstawiono układ ciśnień w instalacji ogrzewania pompowego, jeżeli naczynie wzbiorcze jest przyłączone po stronie tłocznej pompy. W tym wypadku naczynie wzbiorcze musi znajdować się nad najwyższym grzejnikiem na wysokości odpowiadającej co najmniej podnoszeniu pompy +1,0 m, jeżeli temperatura wody ogrzanej wynosi powyżej 95°C. Na rys. 23-15 przed- stawiono układ ciśnień w instalacji ogrzewania pompowego, jeżeli naczynie wzbiorcze przyłączone jest po stronie ssawnej pompy. Przyjęto, że w tym wypadku naczynie wzbiorcze powinno znajdować się co najmniej 0,5 m nad najwyższym grzejnikiem lub 1,0 m – jeżeli temperatura wody ogrzanej wynosi powyżej 95°C.

Naczynia wzbiorcze ustawia się na konstrukcji podtrzymującej w miejscu łatwo dostępnym dla kontroli. Rura przelewowa powinna być dołączona 50 mm poniżej wierzchu naczynia o pojemności do 50 1 i 100 mm poniżej wierzchu naczynia o pojemności ponad 50 1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>