Instalacje pompowe

Instalacje pompowe tak jak instalacje grawitacyjne mogą być dwururowe i jednorurowe, z rozdziałem górnym i dolnym – otwarte i zamknięte.

Układy otwarte mają naczynia wzbiorcze systemu otwartego zmontowane zazwyczaj na poddaszu lub pod stropem najwyższej kondygnacji ogrzewanego budynku. Znajdują one zastosowanie przeważnie jako instalacje budynków pojedynczych.

Instalacje ogrzewcze osiedli lub kilku budynków przeważnie buduje się jako zamknięte. Naczynie wzbiorcze w takich instalacjach stanowi zbiornik zamknięty, a ciśnienie w nim reguluje się poduszką gazową (azot, para wodna).

Przyłączając pompy obiegowe do instalacji można zastosować dwa układy: z pompami w przewodzie powrotnym lub z pompami w przewodzie zasilającym.

Układ z pompami na powrocie może być stosowany w urządzeniach z naczyniem wzbiorczym systemu otwartego, gdy poziom dna naczynia wzbiorczego znajduje się co najmniej o wysokość podnoszenia pomp ponad:

– wierzchem najwyżej położonego grzejnika, przy rozdziale dolnym

– najwyższym punktem przepływu wody w górnych przewodach poziomych, przy rozdziale górnym.

Układ z pompami na zasilaniu można stosować w urządzeniach z naczyniem wzbiorczym systemu otwartego pod warunkiem ustawienia dna naczynia co najmniej 0,5 m ponad:

– wierzchem najwyżej położonego grzejnika, przy rozdziale dolnym

– najwyższym punktem przepływu wody w górnym przewodzie poziomym, przy rozdziale górnym.

Podane warunki dla układów otwartych nie mają zastosowania w instalacjach z naczyniami wzbiorczymi zamkniętymi. W tych instalacjach pompy można montować na zasilaniu lub powrocie bez względu na miejsce ustawienia naczynia wzbiorczego.

Leave a Reply